1. Domů
 2. Dokumentace
 3. IS Datainfo
 4. Účetnictví
 5. Účtové souvztažnosti (předkontace)

Účtové souvztažnosti (předkontace)

V programu je možné si nastavit účtové souvztažnosti (předkontace), které Vám zaprvé můžou urychlit práci při zaúčtování a zadruhé můžou pomoci zamezit chybám, protože je možné podle nich zaúčtování kontrolovat.

Souvztažnosti se zadávají v Menu → Účetnictví → Nastavení účetnictví → Účtové souvztažnosti.

U účtové souvztažnosti se definuje:

 • Modul (VF, DF, PP, PV, VD) – Souvztažnost lze použít pouze v tomto jednom modulu.
 • Název – Váš název souvztažnosti pro přehlednější výběr.
 • Účet MD, účet D, středisko MD, středisko D – Účtování, cokoliv z toho může zůstat nevyplněno. Při výběru se ponechá původní hodnota a při kontrole může být tato hodnota libovolná.
 • Text – Text, který se při výběru vyplní do poznámky k účtování. Vyplňuje se ale pouze pokud byl do té doby prázdný (nepřepíše např. název položky VF apod.).

Výběr z účtových souvztažností

Účtové souvztažnosti lze použít při účtování vydaných a došlých faktur, pokladních dokladů a vnitřních dokladů.

Postavte kurzor na položku, kterou chcete zaúčtovat, a spusťte výběr účtové souvztažnosti buď klávesovou zkratkou Crtl+U nebo kliknutím na tlačítko Účt. souvztažnost v horní liště. Šipkami vyberete požadovanou souvztažnost a klávesovou zkratkou Ctrl+Enter potvrdíte výběr. Účtování ze souvztažnosti se Vám potom načte do vybrané položky.

Kontrola dle účtových souvztažností

Je možné nastavit kontrolu dle účtových souvztažností, aby do prvotních dokladů šly zaúčtovat jen nastavené účtové souvztažnosti. To, jakým způsobem se má zaúčtování kontrolovat se nastavuje v číselníku účtových souvztažností (Menu → Účetnictví → Nastavení účetnictví → Účtové souvztažnosti), kde je nad samotnou tabulkou účtových souvztažností výběr typů jejich kontroly. Definují se 3 typy kontroly:

 • Nekontrolovat – Žádná kontrola podle účtových souvztažností se neprovádí, souvztažnosti se používají jen při výběru.
 • Kontrolovat – Provádí se kontrola podle souvztažností, nelze zaúčtovat, aniž by existovala odpovídající souvztažnost.
 • Kontrolovat s možností přidání nové – Provede se kontrola, ale pokud odpovídající souvztažnost neexistuje, program se zeptá, jestli se taková souvztažnost nemá náhodou přidat. Aby bylo možné přidat, musí mít uživatel právo zápisu do účetnictví.

Nevyplněné položky účtování

U účtové souvztažnosti lze ponechat jakékoliv pole (nebo více polí) účtování nevyplněné. Při výběru z účtových souvztažností se pak toto pole nevyplní a zůstane v něm původní hodnota. To lze využít např. u souvztažností pro příjmové pokladní doklady, pokud má Vaše firma větší počet pokladen nebo prodejen. Strana MD účtování se ponechá prázdná a bude se automaticky vyplňovat účtem pokladny/prodejny. U souvztažností pro výdajové pokladní doklady doporučujeme naopak ponechat nevyplněnou stranu D. Je samozřejmě možné přidat si souvztažnosti pro každou pokladnu zvlášť, ale při větším počtu pokladen by jich pak bylo v číselníku zbytečně mnoho a ztěžovalo by to jejich výběr.

Automatická tvorba souvztažností

Pokud ve Vaší firmě chcete začít používat předkontace, budete mít pravděpodobně nějakou práci s jejich nastavením. Program Vám ji usnadní tím, že umí souvztažnosti automaticky vygenerovat z existujících prvotních dokladů.

Automatické vytvoření souvztažností spustíte v číselníku souvztažností kliknutím na tlačítko Přidat souvztažnosti dle dokladů. Program se Vás nejprve zeptá, jestli chcete do souvztažností vyplňovat i střediska (ale to se dá dále změnit) a potom zobrazí tabulku (viz obrázek), kde si zaklikáte, pro jaké moduly se mají souvztažnosti vygenerovat, co se do nich má vše vyplňovat (viz odstavec Nevyplněné položky účtování) a případně jak se mají jmenovat.