1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Adresář
  5. Tabulka slev

Tabulka slev

K čemu slouží Tabulka slev?

Tabulka slev slouží k definování, která skupina zákazníků má mít jaké slevy u prodávaných výrobků, zboží a služeb.

Jaký je postup?

  1. Nejdříve vytvoříme Skupinu adres.
  2. Přiřadíme zákazníky do Skupiny adres.
  3. Vytvoříme Oddíly tabulky slev.
  4. Přířadíme kmenovým kartám identifikační číslo do pole Slevník.
  5. Přidáme položky do Pododdílů tabulky slev.
  6. Nadefinujeme si slevy a zadáme je vybraným skupinám zákazníků.

K čemu slouží Skupiny adres?

Skupiny adres slouží k definování, do které skupiny zákazníci patří. K dané skupině pak můžeme hromadně překopírovat nadefinované slevy na určié položky a nemusíme je dělat každou slevu jednotlivě zvlášť pro každého zákazníky. Cesta k nastavení je Adresář/Adresář – zákazníci/Číselníky/Nahrávání skupin

Jak a kde přiřadíme skupinu k zákazníkovi?

Každá Adresa má definovanou Skupinu/Slevu. Nastavíme ji v Adresář/Adresář – zákazníci/Nahrávání adres, kde si nejdřív vybereme zákazníka/adresu a poté přiřadíme.

Případně pro hromadnou editaci můžete jít na Adresář/Adresář – zákazníci/Adresář. Vyfiltrujete zákazníky, kterým chceme přiřadit stejnout skupinu. Dále ověřte, že v pohledu vidíte sloupec Skupina/Sleva. Pokud sloupec nevidíte, klikněte pravým tlačítkem na sloupce a vyberte možnost Přidat sloupec do pohledu, vyberte Skupina/Sleva a přidejte. Dále přes Funkce zapnete editační mód. Poté kliknete pravým tlačítkem na sloupec Skupina/Sleva a vyberete možnost Změnit hodnoty celého sloupce. Zde můžete přířadit hromadně skupinu zákazníkům.

.   

K čemu slouží oddíly a pododdíly tabulky slev? Kde je nastavím? 

Oddíly slouží pro skupinové dělení položek pro tvorbu slev. K oddílům jsou přiřazeny jednotlivé skladové i neskladové položky v rámci Pododdílu. Oddíly a pododdíly nastavíme  v Adresář/Adresář – zákazníci/Číselníky/Nahrávání oddílů a pododdílů tabulky slev. Přes tlačítko Přidat řádek a Odebrat řádek poté můžeme přidávat a mazat jednotlivé položky oddílů a poddodílů.

Jak vytvořím slevu pro kmenovou kartu? 

Nejdříve je potřeba přiřadit kmenové kartě identifikační číslo v poli Slevník. To uděláme přes Sklad/Nahrávání kmenových karet.

Jak propojím kmenovou kartu s Tabulkou slev?

Poté, co máme vytvořené identifikační číslo v poli Slevník, si v Nahrávání oddílů a poddílů vybereme, do kterého oddílu chceme skladovou či neskladovou položku přiřadit. Vytvoříme zde přes Přidat řádek novou položku, vyplníme Název, Výši slevy a propojíme s kmenovou kartou vyplněním identifikačního čísla ze Slevníku.

Jak přiřadíme slevy k jednotlivým zákazníkům?

Přes Adresář/Adresář – zákazníci/Číselníky/Nahrávání tabulky slev vybereme Slevy. Ve Slevách můžeme filtrovat, upravovat výši slevy, psát si poznámky. Do Slev se nahrávají výchozí hodnoty, které ovšem můžeme upravovat a přiřazovat zákazníkům a skupinám dle potřeby

Tedy máme hotové slevy, upravili jsme si jejich výši. Nyní v tabulce Adresy vybereme zákazníky, kterým je chceme přiřadit. Zde můžeme filtrovat podle Skupiny. Vyfiltrované zákazníky můžeme pak všechny označit a přes tlačítko Zadat slevy pro vybrané adresy je hromadně přiřadit.

Jak to celé pak funguje?