1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Nastavení
  5. Firma

Firma

Než začnete IS Datainfo používat v ostrém provozu, je potřeba nastavit údaje o firmě, to se dělá v Menu → Nastavení → Firma → Údaje vlastní firmy.

Ve formu si vyplňte údaje o firmě, název, adresu, IČO, DIČ, kontaktní údaje apod. Text, který vyplníte do pole Popisek, se bude zobrazovat v titulku okna. Pokud je vaše firma plátcem DPH, zaškrtněte to v políčku Plátce DPH. Na kliknutí pravým tlačítkem do pole Obrázek loga si do systému nahrajte logo vaší, firmy, které se pak bude zobrazovat v tisku faktur a dalších dokladů.

V poli Délka čísla účtu si nastavte maximální délku (počet znaků) analytických účtů v účtové osnově. Delší účty nepůjdou zadávat, na druhou stranu lze toto nastavení kdykoliv změnit. Pokud používáte sklad, nastavte si do pole Délka označení maximální délku označení (kódu) skladových karet. I tento údaj lze později změnit.

Pokud bude účetnictví používat více uživatelů a chcete používat uživatelské účty, vyberte v poli Typ hesel položku Uživatelská hesla.

Střediska

Pokud má vaše firma více středisek, nahrajte si je do seznamu středisek v Menu → Nastavení → Firma → Nahrávání středisek. U střediska se eviduje číslo a název. Střediska můžete kvůli vyhodnocování seskupovat do skupin, název skupiny se zadává do pole Skupina.

Zaměstnanci

V číselníku Nahrávání zaměstnanců, který se spouští Menu → Nastavení → Firma → Nahrávání zaměstnanců, si můžete přidat svoje zaměstnance. Číselník se používá v modulu Doprava a v modulu Zakázky.