1. Domů
 2. Dokumentace
 3. IS Datainfo
 4. Modul Sklad-MTZ (Materiálně Technické Zabezpečení)
 5. Kalkulace

Kalkulace

K čemu slouží kalkulace?

Kalkulace slouží k výpočtu ceny, za kterou chceme položku prodávat. Vhodné jsou pro kalkulaci výrobků, u kterých máme materiál a práci, režijní náklady a připočítáváme marži.

 

Jaké kroky jsou pro kalkulaci potřeba?

 1. Vytvoříme si kmenovou kartu sestavy, pro kterou chceme dělat kalkulaci.
 2. Vytvoříme kmenové karty položek, ze kterých se sestava skládá, pokud je v systému ještě nemáme zadané.
 3. Přiřadíme položky k sestavě.
 4. Vytvoříme kalkulaci sestavy.
 5. Přiřadíme kalkulaci sestavy ke kmenové kartě.
 6. V záložce Kalkulace sestavy poté vidíme výsledný výpočet, který můžeme rovnou přenést do vybraného ceníku.

Pokud máme podobnou sestavu té, která již byla vytvořena, je nejjednodušší kmenovou kartu zkopírovat, pouze upravit položky, ze kterých se skládá a použít výslednou kalkulaci.

 

Co je to sestava?

Sestava znamená, že se položka/výrobek skládá z více položek. Lze použít ceníkové položky skladové i neskladové. Máme možnost si definovat, za jakou cenu budeme chtít počítat skladové položky do kalkulace.

Uveďme si to na příkladu sirupu, který se skladá z lahve, etikety, bylin, cukru a lidské práce.

Výhoda sestavy je taková, že se nemusí odepisovat sirup jako takový, ale na skladě mám určité položky, dám odepsat sirup a program to odepíše po jednotlivých komponentech.

 

Co je to kalkulace sestavy?

Zde definujeme režíe s tím, že mohu mít různé režie pro různé typy výroby. Definujeme je v %. Cesta je přes Sklad/Sestavy/Nahrávání kalkulace sestavy.

Správní a výrobní režie poměřujeme ke mzdám. Tedy od toto, že si firma vyčíslí náklady hrubých mezd, z Účetnictví zjistím, že náklady na hrubé mzdy byly např. 10M, energie apod. byly 18M – když někomu vyplatím 1000, tak na nákladech mě to stojí 2800.

Výrobní režie jsou náklady spojené s výrobou. Tedy energie, voda, plyn a další. Vysčítáme, uděláme poměr ke mzdám a vyjde nám výrobní režie. Materiál zde nepatří, ten je v kalulaci samostatně.

Ve správní režii řeším, kolem mě stojí nákladově správa za rok v poměru ke mzdám. Tedy například kanceláře.

Tento výpočet děláme zpravidla jednou za rok.

V Marži materiálu definuji, kolik % chceme mít navíc ke kalkulované ceně za materiál.

Rabat kooperace nám definujem, jakou přirážku chceme mít u položek práce, které dodávají třetí strany.

V Kalkulaci zisku poté definujeme, s jakou přirážkou chceme pro výslednou cenu pracovat.

 

Co je to kooperace?

Kooperace znamená, pokud pro nás část práce dělá třetí strana. Kromě ceny položky můžeme definovat i Rabat kooperace, tedy jakou přirážku k ceně chceme mít, protože s domlouváním a zajištěním je též spojená určitá práce. Zda se jedná o kooperaci mohu zaškrtnout u položky ve sloupci Kooperace.

 

Kde najdeme výslednou kalkulaci?

Cesta je přes Sklad/Sestavy/Nahrávání kalkulace sestavy.

Nahoře vidíme jednotlivé kmenové karty. Ve sloupci Kalkulace poté může přiřadit Kalkulaci sestavy. Pokud byste chtěli přiřadit Kalkulaci sestavy hromadně, klikněte na Nahrávání kalkulací. Vyberte kalkulaci sestavy a klikněte na ní. Poté vyfiltrujte kmenové karty, kterým ji chcete přiřadit. Případně můžete dole vybrat všechny položky či  všechny vyfiltrované, potvrdíte a kalkulaci sestavy jim takto přiřadít.

Ve spodní části vidíme záložky Položky, Ceníky, Obrázky Kalkulace sestavy.

Položky značí položky sestavy, ze kterých se skladá. Zde můžeme vidět, jaké kmenové karty jsou přiřazeny k sestavě, jaký druh, určíme množství, cenu či zda se jedná o kooperaci. Položky můžeme přidávat (F2) či mazat (F3).

Záložka Ceníky nám říká, jaké ceníky a cceny máme k sestavě přiřazené.

V záložce Obrázky můžeme dohledat obrázky a dokumenty, které jsme ke kartě přiložili.

A v záložce Kalkulace sestavy se dostáváme k samotné výsledné kalkulaci.

Co je výsledná kalkulace?

Výsledná kalkulace je v záložce Kalkulace sestavy.

Vlevo je vysčítán Materiál, Mzdy a Kooperace z Položek.

Uprostřed jsou % přiřazené kalkulace sestavy a vpravo poté vypočtená výše režií apod.

Na spodním řádku poté máme jednotlivé kalkulované ceny.

 • Kalkulovaná cena sklad: Pouze Mzdy + Výrobní režie + Materiál
 • Kalkulovaná cena prodejní bez zisku: Zahrnuje Mzdy + Výrobní režie + Správní režie + Materiál + Rabata materiálu + Kooperace + Rabat kooperace
 • Kalkulovaná cena prodejní: Je Kalkulovaná cena bez zisku + Zisk
 • Současná cena základné bez DPH: Bere současnou ceny z ceníku, se kterou můžeme kalkulaci porovnávat.

Jak mohu kalkulovanou cenu rovnou použít a dát jí do ceníku?

Použíjete tlačítko v pravém dolním rohu. Po rozkliknutí se vám objeví možnosti, ke kterému Ceníku cenu chcete přiřadit.

Jak mohu hromadně upravit kalkulaci u položek, pokud se mi změní režijní náklady?

Jednoduše. Upravíte % v kalkulaci sestavy a automaticky se vám přepočítá výsledná kalkulace u všech přiřazených kmenových karet. Stejně tak pokud by se změnila cena práce či materiálu, do kalkulace se to rovnou promítne.