1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Nastavení
  5. Uživatelé

Uživatelé

IS Datainfo poskytuje pokročilý systém správy uživatelů a jejich přístupových práv pro jednotlivé moduly a řady.

V systému vždy existuje uživatel Správce s neomezenými právy. Ve výchozím stavu (po prvním spuštění) je uživatel automaticky Správcem bez vyplněného hesla. Pokud chcete aktivovat správu uživatelských práv, nastavte si nejprve v nastavení firmy (Menu → Nastavení → Firma → Údaje vlastní firmy) Typ hesel na Uživatelská hesla, aby se Vám při spuštění programu zobrazila přihlašovací obrazovka. Bez toho se přihlašovací dialog vůbec nezobrazí a uživatel je automaticky přihlášen jako Správce.

Uživatel je identifikován uživatelským jménem a do systému se přihlašuje pomocí tohoto jména a přístupového hesla. Heslo může uživateli nastavit správce a uživatel si ho může sám změnit v Menu → Nastavení → Uživatelé → Změna hesla uživatele.

Přístupová práva

Systém definuje 4 základní uživatelská práva:

  • Z – Zápis – uživatel může přidávat, editovat a mazat záznamy bez jakýchkoli omezení
  • O – Obsluha – uživatel může přidávat a editovat záznamy, nesmí však upravovat doklady, které již byly vytištěné
  • C – Čtení – uživatel může data zobrazit, nemůže je však měnit a mazat
  • N – Bez práv (nemá) – uživatel nemůže data ani zobrazit

Přístupová práva se uživatelům přiřazují podle modulů, např. práva do fakturace, dodacích listů, učetnictví ap. V modulech, kde se používají číselné řady (vydané a došlé faktury, sklad ap.), se dají uživatelům nastavit práva ještě přímo pro jednotlivé řady dokladů (resp. sklady).

Správa uživatelů

Uživatele lze přidávat, mazat a upravovat ve formuláři Nahrávání uživatelů, který se spouští v Menu → Nastaveni → Uživatelé → Nahrávání uživatelů.

Uživatel se správcovskými právy

Kromě popsaných práv je možné některým uživatelům ještě přidělit tzv. správcovská práva. To se dělá v kolonce Práva zadáním hodnoty Správce. Takový uživatel pak má neomezená práva do všech modulů a kromě toho může v programu provádět ještě další operace, které běžní uživatelé provádět nemůžou (např. přidávání sloupců do databáze nebo editační mód v pohledech).