1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Funkce
  5. Logické funkce

Logické funkce

IIF(Výraz1;True_Value1, …, VýrazN;True_ValueN;False_Value)

Vrátí jednu z několika zadaných hodnot v závislosti na hodnotách logických výrazů.

Funkce může přijímat argumenty 2N+1(kde N je počet zadaných logických výrazů):

Každý lichý argument určuje logický výraz. Každý argument sudé určuje hodnotu, která je vrácena, pokud je předchozí výraz vyhodnocen jako True. Poslední argument určuje hodnotu, která je vrácena, pokud dříve vyhodnocené logické výrazy získalyhodnotu False. Pokud předáte pouze jeden argument, bude vrácen předaný argument. Pokud porovnáte nulu s hodnotou Null, výraz se vyhodnotí jako True.

Iif(Name = ‚Bob‘, 1, Name = ‚Dan‘, 2, Name = ‚Sam‘, 3, 4)

InRange(hodnota 1, hodnota 2, hodnota 3)

Vrátí hodnotu True, pokud je hodnota 1 v rozsahu definovaném hodnotou 2 a hodnotou 3: InRange([ProductPrice], 10.00, 50.00)

IsNull(hodnota)

Vrátí hodnotu True, pokud je zadaná hodnota NULL. IsNull([OrderDate])

IsNull(hodnota1, hodnota2)

Vrátí hodnotu Value1, pokud není nastavena na hodnotu NULL; v opačném případě je vrácena hodnota Hodnota 2. IsNull([ShipDate], [RequiredDate])

IsNullOrEmpty(String)

Vrátí hodnotu True, pokud je zadaný objekt String NULL nebo prázdný řetězec; jinak je vrácena hodnota False IsNullOrEmpty([ProductName])