1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Funkce
  5. Funkce pro vazby výrazů a počítaná pole

Funkce pro vazby výrazů a počítaná pole

NewLine()

Vrátí řetězec nového řádku definovaný pro aktuální prostředí.

[CategoryName]+NewLine()+[Description] 

Výsledek:

Nápoje

Nealkoholické nápoje, káva, čaje, piva a pivo.

FormatString(Format, Value1, … , ValueN)

Vrátí zadaný řetězec s formátovanými hodnotami polí.

FormatString(‚{0:$0.00}‘, [UnitPrice])

Výsledek:$45.60

RGB(červená, zelená, modrá)

Vrátí řetězec, který definuje barvu pomocí hodnot kanálu červené, zelené a modré barvy.

Rgb(30,200,150)

Výsledek:‘30,200,150′

Join()

Zřetězí hodnoty parametrů sestavy s více hodnotami do řetězce.

Tato funkce je užitečná, když svážete parametr s více hodnotami s popiskem za účelem zobrazení hodnot parametru v sestavě.

Tato funkce má dvě přetížení:

  • Join(parametr) — zřetězí hodnoty zadaného parametru pomocí čárky jako oddělovače.
  • Join(parametr, oddělovač) — zřetězí hodnoty zadaného parametru pomocí zadaného oddělovače.

Join(?CategoriesParameter)

Výsledek: nápoje, koření

Join(?CategoriesParameter, newline()) 

Výsledek:

nápoje

koření