1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Funkce
  5. Funkce pro editor souhrnných výrazů

Funkce pro editor souhrnných výrazů

sumAvg(Výraz)

Vypočítá průměr všech hodnot v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumAvg([UnitPrice])

sumCount(Výraz)

Spočítá hodnoty v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava). V jednoduchém scénáři nemusí být parametr předán.

Použijete-li tuto funkci v hlavním pásmu sestavy podrobností a předáte pole podrobností jako parametr, funkce spočítá počet záznamů v rámci pásmapodrobností.

Viz také:

sumCount([UnitPrice])

sumDAvg(Expression)

Vypočítá průměr všechjedinečnýchhodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupiny, stránky nebo sestavy).

sumDAvg([UnitPrice])

sumDCount(Expression)

Spočítá početjedinečnýchhodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava). V jednoduchém scénáři nemusí být parametr předán.

sumDCount([UnitPrice])

sumDStdDev(Expression)

Vypočítá směrodatnou odchylku všechjedinečnýchhodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumDStdDev([UnitPrice])

sumDStdDevP(Expression)

Vypočítá směrodatnou odchylku základního souboru všechjedinečnýchhodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumDStdDevP([UnitPrice])

sumDSum(Výraz)

Vypočítá součet všechjedinečnýchhodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupiny, stránky nebo sestavy).

sumDSum([UnitPrice])

sumDVar(Výraz)

Vypočítá velikost odchylky pro všechnyjedinečnéhodnoty v rámci zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumDVar([UnitPrice])

sumDVarP(Expression)

Vypočítá rozptyl počtu všechjedinečnýchhodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumDVarP([UnitPrice])

sumMax(Výraz)

Vypočítá maximum všech hodnot v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumMax([UnitPrice])

sumMedian(Výraz)

Najde prostřední číslo v posloupnosti.

Všimněte si, že pokud je celkový počet prvků lichý, vrátí tato funkce hodnotu prostředního čísla v sekvenci. Pokud je celkový počet prvků sudý, vrátí tato funkce aritmetický průměr dvou středních čísel.

sumMedian([UnitPrice])

sumMin(Výraz)

Vypočítá minimum všech hodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumMin([UnitPrice])

sumPercentage(Expression)

Vypočítá procentuální poměr hodnoty aktuálního řádku dat k součtu všech hodnot v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumPercentage([UnitPrice])

sumRecordNumber(Výraz)

Vrátí aktuální číslo záznamu v zadané souhrnné oblasti (skupině, stránce nebo sestavě). To například znamená, že pokud je souhrn vypočítán pro skupinu, pak se číslo záznamu vypočítá pouze v rámci této skupiny a resetuje se při každém spuštění nové skupiny.

V jednoduchém scénáři nemusí být parametr předán.

Viz také:Zobrazení čísel řádků v sestavě, skupině nebo stránce

sumRecordNumber()

sumRunningSum(Expression)

Vypočítá součet všech předchozích hodnot zobrazených před řádkem aktuálních dat s hodnotou aktuálního řádku dat.

sumRunningSum([UnitPrice])

sumStdDev(Expression)

Vypočítá směrodatnou odchylku všech hodnot v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava).

sumStdDev([UnitPrice])

sumStdDevP(Expression)

Vypočítá směrodatnou odchylku základního souboru všech hodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava). sumStdDevP([UnitPrice])

sumSum(Výraz)

Vypočítá součet všech hodnot v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava). sumSum([UnitsInStock])

sumVar(Výraz)

Vypočítá velikost odchylky pro všechny hodnoty v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava). sumVar([UnitPrice])

sumVarP(Výraz)

Vypočítá rozptyl počtu všech hodnot v rámci zadané souhrnné oblasti (skupiny, stránky nebo sestavy). sumVarP([UnitPrice])

sumWAvg(Výraz, Výraz)

Vypočítá vážený průměr všech hodnot v zadané souhrnné oblasti (skupina, stránka nebo sestava). Tento souhrnný typ vrátí výsledek následující operace: Sum(Výraz1 * Výraz2) / Součet(Výraz2). sumWAvg([UnitPrice])