1. Domů
 2. Dokumentace
 3. IS Datainfo
 4. Business Intelligence Dashboard

Business Intelligence Dashboard

DevExpress nabízí 18 druhů dashboardů (15 unikátních).

Možnost exportu Dashboard: PDF, JPG, PNG, GIF, XLS, XLSX včetně možnosti exportu každého okenka

Nástroje Upravit v Návrháři:

Přidáno nového dashboardu

 1. Jděte do Nastavení / Pohledy / Přehled dashboardů
 2. Zvolím v menu + / F2 a přidám nový Dashboard
 3. Zvolím v menu Editovat. Tím se dostaneme do Návrháře daného Dashboardu

V Přehledu dashboardů je možné upravovat název i popis Dashboardu

Vytváření nového dashboardu

Zdroje dat

 1. Nejdříve je potřeba přidat zdroje dat, ze kterých chceme Dashboard tvořit
 2. Přijdeme v Návrháři na záložku Zdroj Dat
 3. Přidat zdroj dat a vybereme tabulku, kterou chceme použít
 1. Přejdeme zpět na záložku Domů
 2. Vybereme typ grafu či tabulky z menu
 3. Vybereme Zdroj dat
 4. Vybereme Řádky a přesuneme do toho pole Pole ze Zdrojové tabulky.
 5. Dále vybereme Sloupce – obsahuje datové položky, které poskytují hodnoty zobrazené podél osy X grafu.
 6. Dále vybereme Hodnoty. Tlačítko Možnosti umožňuje vybrat typ řady a zadat různé možnosti
 7. Oblast Hidden Dimensions lze použít k provádění různých operací tvarování a analýzy dat pomocí měr nebo dimenzí, které se přímo nepodílejí na vizuální reprezentaci dat. Pokud tedy chceme filtrovat data podle pole, které nechceme zobrazit v tabulce či grafu.

Výpočtové pole – Calculated Field

DevExpress Dashboards: Calculated Fields – YouTube

 • odvozené pole od hlavních polí v tabulce
 • Mohu zadat vzorec, kterým vypočítávám
 • Například pole 1 je Cena, pole 2 je Daň, pole vypočtené je Cena bez daně (Pole 1 – Pole 2)

Výpočtové pole je pole, které vypočítá svou hodnotu pomocí výrazu, který může obsahovat existující databázová pole. Výpočtové pole umožňuje vytvořit nová data, která nejsou uložena v databázi, nebo vybrat hodnotu z databázových polí na základě určitých kritérií.

Například, chceme vytvořit nové pole Sales, které vynásobí Price a Quantity a k tomu započte Discount.

Typy Dashboardů

Grid dashboard podporuje pět typů sloupců: 

Například, pokud si vybereme variantu Measure pro to výpočtové pole, které děláme, umožní nám to seskupit produkty a vypočte sumu sales:

Výpočtové pole Sales: [Unit Price]*[Quantity]*(1 – [Discount])

Pak můžeme Grid konvertovat do grafu:

K tomu můžeme udělat výpočtové pole Margin: 

Iif(Sum([Sales]) != 0, Avg([Sales])/Sum([Sales]), 0)

Text Box

 1. Vybrat Text Box a napsat název boxu nebo název skrýt: 
 1. Přidat Values v souvislosti s daty, např.: UrgentCount, CriticalCount, NormalCount, Opened. Pokud je třeba, můžeme použít výpočtová pole, např.: Max([UrgentCount])
 2. V Text Editoru můžeme vytvořit tabulku s použitím InsertFields:
 1. Pokud chceme přesná čísla, můžeme je nastavit modulu Format – General:

Výsledek:

Date Filter

Options – Layout – Custom Periods

Další perioda – za jeden rok:

Aby to fungovalo společně, měl by Date Filter a Text Box být v Group:

Přidání Cards s Key Metrics

 1. Vybrat Data Source:
 1. Přidat Card: Nastavení – Add card. Vybrat metric a příslušný target, např. RevenueYTD(Sum) a RevenueYTDTarget(Sum). Tím pádem vytvoříme kartu s daty, ukazujícími rozdíl: RevenueYTD(Sum) vs RevenueYTDTarget(Sum). Změnit Caption (popisku).

Revenue Analysis rotated chart

 1. Přidáme Chart, vybereme Data Source, Values – Revenue (Sum), Arguments – Year.
 2. Pro argument Year nastavit Axis Type – Discrete, Format – General, abychom měli 2020, 2021, 2022:   
 1. Pro Revenue (Sum) nastavit veličiny na grafu – Point Labels – Content – Value, Position může být Inside nebo Outside (na screenshotu je Outside):
 2. Pak můžeme nastavit polohu sloupců – aby graf byl otočený – Rotated – On a barvy – Coloring: 

Tree View provázané s grafem

Tree View je vlevo, má Caption – Traffic Source, Graf má název Visitors, je vpravo. Oba prvky jsou umístěné do Group.
Přidáme Group, do Group přidáme Tree View:
Změníme Data Source a Dimensions:
Do Group přidáme Chart a změníme jeho typ:

Nastavení filtrů

 1. Přidáme Group Date Picker. Do Group umístíme 2 typy filtrů: Date Filter a Combo Box:
 2. Date Filter nastavení:
 3. Combo Box: přidáme Dimensions – States
 4. Dole přidáme Chart typu graf s nastaveními:

Pokud bychom chtěli použít filtry – můžeme vybrat datum v Date Filter a stát v Combo Box:

Obrázek s informacemi (podle filtru)

 1. Přidáme Group, do kterého umístíme Combo Box. Nastavení:
 2. Další prvek: Text Box . Nejdřív editujeme text:
 1. Dál nastavíme Values: Název (Caption) pak použijeme při další editaci textu. Pro editaci přesuneme se na Insert a vložíme odpovídající názvy polí.

Tím pádem nám vznikne spojení a při použití filtru budeme vidět příslušnou informaci:  

 1. Přidáme Bound Image:

Přidání Dashboardu na vstupní stranu

 1. Jděte do Nastavení / Uživatelé / Nahrávání uživatelů
 2. U vybraného uživatele přejděte na záložku Podpis, vzhled, složky, maily
 3. Klikněte na Dashboard zobrazený v hlavním okně a vyberte si z nabídky
  1. Dashboard se vám spustí při novém přihlášení do Datainfa
  2. Dashboard se načte při spuštění, automaticky se neaktualizuje

Manuál byl tvořen podle webové aplikace Business Intelligence a manuálu DevExpress. V Desktopové aplikaci Datainfo se může mírně lišit způsob zobrazení. Pro více informací a využití kontaktujte naše konzultanty.