1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Funkce
  5. Funkce data a času

Funkce data a času

AddDays(DateTime, DaysCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaný počet dní od zadaného DateTime: AddDays([OrderDate], 30)

AddHours(DateTime, HoursCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaný počet hodin od zadaného DateTime: AddHours([StartTime], 2)

AddMilliSeconds(DateTime, MilliSecondsCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaný počet milisekund od zadaného DateTime: AddMilliSeconds(([StartTime], 5000))

AddMinutes(DateTime, MinutesCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaný počet minut od zadaného DateTime: AddMinutes([StartTime], 30)

AddMonths(DateTime, MonthsCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaný počet měsíců od zadaného DateTime: AddMonths([OrderDate], 1)

AddSeconds(DateTime, SecondsCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaný počet sekund od zadaného DateTime: AddSeconds([StartTime], 60)

AddTicks(DateTime, TicksCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaným počtem ticků ze zadaného DateTime: AddTicks([StartTime], 5000)

AddTimeSpan(DateTime, TimeSpan)

Vrátí hodnotu data a času, která je ze zadaného DateTime pro daný TimeSpan: AddTimeSpan([StartTime], [Duration])

AddYears(DateTime, YearsCount)

Vrátí hodnotu data a času, která je zadaný počet let od zadaného DateTime: AddYears([EndDate], -1)

DateDiffDay(startDate, endDate)

Vrátí počet hranic dnů mezi dvěma daty: DateDiffDay([StartTime], Now())

DateDiffHour(startDate, endDate)

Vrátí počet hodin mezi dvěma daty: DateDiffHour([StartTime], Now())

DateDiffMilliSecond(startDate, endDate)

Vrátí počet milisekundových hranic mezi dvěma daty, která nelze použít hodnotu null: DateDiffMilliSecond([StartTime], Now())

DateDiffMinute(startDate, endDate)

Vrátí počet minut mezi dvěma daty, která nelze použít hodnotu null: DateDiffMinute([StartTime], Now())

DateDiffMonth(startDate, endDate)

Vrátí počet měsíců mezi dvěma daty: DateDiffMonth([StartTime], Now())

DateDiffSecond(startDate, endDate)

Vrátí počet sekundových hranic mezi dvěma daty, která nelze použít hodnotu null: DateDiffSecond([StartTime], Now())

DateDiffTick(startDate, endDate)

Vrátí počet hranic mezi dvěma daty, která nelze zrušit s možnou platností: DateDiffTick([StartTime], Now())

DateDiffYear(startDate, endDate)

Vrátí počet hranic roku mezi dvěma daty, která nelze použít hodnotu null: DateDiffYear([StartTime], Now())

GetDate(DateTime)

Extrahuje datum z definované DateTime: GetDate([OrderDateTime])

GetDay(DateTime)

Extrahuje den z definované DateTime: GetDay([OrderDate])

GetDayOfWeek (DateTime)

Extrahuje den v týdnu z definovaného DateTime GetDayOfWeek([OrderDate])

GetDayOfYear (DateTime)

Extrahuje den v roce z definovaného DateTime GetDayOfYear([OrderDate])

GetHour(DateTime)

Extrahuje hodinu z definovaného DateTime GetHour([StartTime])

GetMilliSecond(DateTime)

Extrahuje milisekundy z definovaného DateTime GetMilliSecond([StartTime])

GetMinute (DateTime)

Extrahuje minuty z definované DateTime GetMinute([StartTime])

GetMonth(DateTime)

Extrahuje měsíc z definovaného DateTime GetMonth([StartTime])

GetSecond(DateTime)

Extrahuje sekundy z definovaného DateTime GetSecond([StartTime])

GetTimeOfDay (DateTime)

Extrahuje denní čas z definovaného DateTime GetTimeOfDay([StartTime])

GetYear(DateTime)

Extrahuje rok z definované DateTime GetYear([StartTime])

InDateRange(DateTime1, DateTime2, DateTime3)

Vrátí hodnotu True, pokud je DateTime1 v časovém období určeném DateTime2 a DateTime3 InDateRange([OrderDate], #2022-01-01 00:00:00#, #2022-12-31 23:59:59#)

IsApril(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do dubna IsApril([OrderDate])

IsAugust(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do srpna IsAugust([OrderDate])

IsDecember(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do prosince IsDecember([OrderDate])

IsFebruary (DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do února.

IsFebruary([OrderDate])

IsJanuary (Datum Čas)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do ledna IsJanuary([OrderDate])

IsJuly(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do července IsJuly([OrderDate])

IsJune(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do června IsJune([OrderDate])

IsLastMonth(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do předchozího měsíce IsLastMonth([OrderDate])

IsLastYear (DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do předchozího roku IsLastYear([OrderDate])

IsMarch(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do března IsMarch([OrderDate])

IsMay(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do května IsMay([OrderDate])

IsNextMonth(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do následujícího měsíce IsNextMonth([OrderDate])

IsNextYear (DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do následujícího roku.

IsNextYear([OrderDate])

IsNovember(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do listopadu IsNovember([OrderDate])

IsOctober(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do října IsOctober([OrderDate])

IsSameDay(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané hodnoty data a času spadají do stejného dne IsSameDay([OrderDate])

IsSeptember(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do září IsSeptember([OrderDate])

IsThisMonth(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do aktuálního měsíce IsThisMonth([OrderDate])

IsThisWeek (DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do aktuálního týdne.

IsThisWeek([OrderDate])

IsYearToDate(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do období od začátku roku. Tato lhůta začíná od prvního dne běžného roku a pokračuje k aktuálnímu datu (včetně aktuálního data).

IsYearToDate([OrderDate])

IsThisYear(DateTime)

Vrátí hodnotu True, pokud zadané datum spadá do aktuálního roku IsThisYear([OrderDate])

LocalDateTimeDayAfterTomorrow()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající pozítří AddDays(LocalDateTimeDayAfterTomorrow(), 5)

LocalDateTimeLastMonth()

Vrátí hodnotu DateTime odpovídající prvnímu dni předchozího měsíce AddMonths(LocalDateTimeLastMonth(), 5)

LocalDateTimeLastWeek()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající prvnímu dni předchozího týdne AddDays(LocalDateTimeLastWeek(), 5)

LocalDateTimeLastYear()

Vrátí hodnotu DateTime odpovídající prvnímu dni předchozího roku AddYears(LocalDateTimeLastYear(), 5)

LocalDateTimeNextMonth()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající prvnímu dni následujícího měsíce AddMonths(LocalDateTimeNextMonth(), 5)

LocalDateTimeNextWeek()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající prvnímu dni následujícího týdne AddDays(LocalDateTimeNextWeek(), 5)

LocalDateTimeNextYear()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající prvnímu dni následujícího roku AddYears(LocalDateTimeNextYear(), 5)

LocalDateTimeNow()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající aktuálnímu okamžiku v čase AddDays(LocalDateTimeNow(), 5)

LocalDateTimeThisMonth()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající prvnímu dni aktuálního měsíce AddMonths(LocalDateTimeThisMonth(), 5)

LocalDateTimeThisWeek()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající prvnímu dni aktuálního týdne AddDays(LocalDateTimeThisWeek(), 5)

LocalDateTimeThisYear()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající prvnímu dni aktuálního roku AddYears(LocalDateTimeThisYear(), 5)

LocalDateTimeToday()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající dnešnímu dni AddDays(LocalDateTimeToday(), 5)

LocalDateTimeTomorrow()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající zítřejší AddDays(LocalDateTimeTomorrow(), 5)

LocalDateTimeTwoMonthsAway()

Vrátí hodnotu DateTime odpovídající prvnímu dni následujícího měsíce  AddMonths(LocalDateTimeTwoMonthAway(), 5)

LocalDateTimeTwoWeeksAway()

Vrátí hodnotu DateTime odpovídající prvnímu dni následujícího týdne AddDays(LocalDateTimeTwoWeeksAway(), 5)

LocalDateTimeTwoYearsAway()

Vrátí hodnotu DateTime odpovídající prvnímu dni následujícího roku AddYears(LocalDateTimeTwoYearsAway(), 5)

LocalDateTimeYearBeforeToday()

Vrátí hodnotu DateTime odpovídající stejnému datu před rokem.

AddYears(LocalDateTimeYearBeforeToday(), 5)

LocalDateTimeYesterday()

Vrátí hodnotu data a času odpovídající hodnotě Včera AddDays(LocalDateTimeYesterday(), 5)

Now()

Vrátí aktuální systémové datum a čas AddDays(Now(), 5)

Today() 

Vrátí aktuální datum. Bez ohledu na skutečný čas tato funkce vrátí půlnoc aktuálního data AddMonths(Today(), 1)

UtcNow()

Vrátí aktuální systémové datum a čas vyjádřený jako koordinovaný světový čas (UTC)  AddDays(UtcNow(), 7)