• Novinky IS

  Automatické stahování výpisů z KB

  Mějte výpisy z bank v účetnictví bez práce a neztrácejte dále čas s ručním stahováním.

  V Datainfu máte možnost u Komerční banky zcela automaticky stahovat výpisy z účtu.

  Máte Komerční banku a rádi byste napojení využívali? Pro nastavení nás kontaktujte.

  Máte jinou banku a chtěli byste též využívat napojení na Datainfo? Ozvěte se nám, na napojení na dalších bank pracujeme.

  Novinky v Datainfo – práce s tabulkami, napojení na banky, Mzdy, Docházka, Vodné a Stočné

  Nová verze Datainfo ERP a ZIS přináší celou řadu drobných i větších vylepšení a oprav chyb:

  Práce s tabulkami

  Možnost hromadných úprav nejen v Pohledech, ale i tabulkách. Možnost přidávat i mazat pole pohledu přímo v pohledu.

  Napojení na banky

  Datainfo nově umí i napojení na FIO banku a umožňuje jednoduše stahovat výpisy z účtu a exportovat podklady pro platby do banky. Na dalších bankách pracujeme. Pro více info nás kontaktujte!

  Mzdy

  Nová verze Datainfo ERP 01/2022 přináší aktualizaci modulu Mzdy a přípravu na rok 2022 dle aktuální legislativy.

  Docházka

  Nová verze Datainfo ERP přináší v modulu Docházka možnost napojení na terminál na otisky prstů či čipy. Dále je více propojen s modulem Mzdy.

  Digisign

  Konec byrokratického ping pongu spojeného s podepisováním dokumentů. Do Datainfa jsme přidali funkci, díky které podepíšete libovolné dokumenty elektronicky a s veškerou právní závazností. Bez skenování, výprav na poštu a dalších zdržovaček. Navíc je to tak jednoduché, že to zvládne úplně každý. Hodí se pro podepisování smluv s odběrateli a dalších dokumentů. Pro více informací, nastavení a zaškolení nás kontaktujte! Rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme!

  Zálohování do Datainfo CLOUD

  Se vzrůstajícím počtem útoků na servery našich zákazníků skrze ransomware přidáváme pro naše zákazníky možnost zabezpečeného zálohování databáze na servery Datainfo. Jedná se o další bezpečnostní vrstvu proti ztrátě dat. Případné obnovení databáze je možné v řádu minut a hodin, tedy můžete rychle pokračovat tam, kde jste skončili a problém se zašifrovanými daty vyřešit. Setkali jsme se i s případem, kdy kromě napadnutých počítačů a servery útočníci napadli i zálohovací NAS. Zálohování databáze probíhá na denní bázi a je nastaveno tak, aby probíhalo mimo pracovní dobu a nebrzdilo vás při práci. Cena je od 250 Kč měsíčně za databázi do 250 MB a dále se odvíjí od její velikosti. Pro více informací a nastavení nás kontaktujte!

  Nový modul Půjčovna

  Datainfo ERP přidává modul Půjčovna.

  IMPORT DAT: Import z Excelu či CSV

  Přidáváme možnost importovat data do tabulek z Excel nebo CSV souborů.

  VODNÉ A STOČNÉ + TEPLO

  Nová verze Datainfo 01/2022 přináší nový typ podružnosti dle poměrového rozpočítávání. Dále aktualizaci výpočtu srážkového normálu a rozšiřuje možnosti načítání spotřeb do odečtů z Android aplikace k určitému datu.

  VODNÉ A STOČNÉ: Propojení na iKatastr

  Datainfo ERP přidává propojení na Katastr nemovitostí. U odběrného místa tak můžete snadno zkontrolovat vlastníka. Stačí doplnit GPS souřadnice a kliknout na Zobraz na katastru.

  Přidáváme též možnost omezit oblast vyhledávání GPS souřadnic odběrných míst. To se hodí zejména, pokud existuje obec se shodným názvem a mapy nabízí více možností.

  VODNÉ A STOČNÉ: Rozšíření napojení na dálkově odečitatelné vodoměry

  Rozšiřujeme možnosti napojení na dálkově odečitatelné vodoměry. Do aplikace jsme přidali možnost odečítat vodoměry ENBRA a RENOVA.

  Podepisujte s klienty smlouvy a dokumenty online pomocí Datainfa + Digisign

  Konec byrokratického ping pongu spojeného s podepisováním dokumentů. Do Datainfa jsme přidali funkci, díky které podepíšete libovolné dokumenty elektronicky a s veškerou právní závazností. Bez skenování, výprav na poštu a dalších zdržovaček. Navíc je to tak jednoduché, že to zvládne úplně každý.

  Hodí se pro podepisování smluv s odběrateli a dalších dokumentů.

  Pro více informací, nastavení a zaškolení nás kontaktujte! Rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme!

  Tým Datainfo

  Napojení na FIO banku

  Mějte výpisy z bank v účetnictví bez práce a neztrácejte dále čas s ručním stahováním.

  V Datainfu máte možnost u FIO banky stahovat výpisy z účtu a nahrávat podklady pro příkazy k úhradě, které poté jednoduše přes internetové bankovnictví schválíte.

  Máte FIO banku a rádi byste napojení využívali? Pro nastavení nás kontaktujte.

  Máte jinou banku a chtěli byste též využívat napojení na Datainfo? Ozvěte se nám, na napojení na další banky pracujeme.

  Aplikace pro odečty měřičů ve světlém vzhledu

  Aktualizovali jsme vzhled Android aplikace pro mobilní odečty měřičů do světlého vzhledu pro lepší čitelnost, protože se menu na některých zařízeních nezobrazovalo správně. Doporučujeme aplikace aktualizovat přes Google Play na nejnovější verzi.

  Přidali jsme podporu dálkových odečtů pro další typy vodoměrů a konverterů.

  Braňte se ztrátě dat: Zabezpečené zálohování databáze do Datainfa

  Se vzrůstajícím počtem útoků na servery našich zákazníků skrze ransomware přidáváme pro naše zákazníky možnost zabezpečeného zálohování databáze na servery Datainfo. Jedná se o další bezpečnostní vrstvu proti ztrátě dat. Případné obnovení databáze je možné v řádu minut a hodin, tedy můžete rychle pokračovat tam, kde jste skončili a problém se zašifrovanými daty vyřešit. Setkali jsme se i s případem, kdy kromě napadnutých počítačů a servery útočníci napadli i zálohovací NAS.

  Zálohování databáze probíhá na denní bázi a je nastaveno tak, aby probíhalo mimo pracovní dobu a nebrzdilo vás při práci.

  Cena je od 150 Kč měsíčně za databázi do 250 MB a dále se odvíjí od její velikosti.

  Pro více informací a nastavení nás kontaktujte!

  IMPORT DAT: Import z Excelu či CSV

  Na Datainfu neustále pracujeme a rozvíjíme jej.

  Nejdůležitější novinkou je, že Datainfo ERP 07/2021 přidává možnost importovat data do tabulek z Excel nebo CSV souborů.

  Mimochodem, používáte zamknutí účetního období? Snadno tak můžete zamezit nechtěné úpravě starších dokladů. Pro více informací nás kontaktujte!

  VODA: Faktury v ISDOC a lepší propojení mezi odečty a fakturami

  Datainfo ERP 07/2021 přidává možnost ukládat a odesílat faktury za vodné a stočné i ve formátu ISDOC. Ten ocení zákazníci z řad firem, kteří budou schopni fakturu snadno nahrát do svého účetního systému.

  Datainfo ERP 06/2021 přidává lepší provázanost mezi odběry a fakturami, kdy je možné přejít u odběrů přímo z odečtu na danou fakturu.

  VODA: Propojení na iKatastr

  Datainfo ERP 04/2021 přidává propojení na Katastr nemovitostí. U odběrného místa tak můžete snadno zkontrolovat vlastníka. Stačí doplnit GPS souřadnice a kliknout na Zobraz na katastru.

  Datainfo ERP 04/2021 přidává možnost omezit oblast vyhledávání GPS souřadnic odběrných míst. To se hodí zejména, pokud existuje obec se shodným názvem a mapy nabízí více možností.

  Datainfo ERP 02/2021 rozšiřuje možnosti napojení na dálkově odečitatelné vodoměry. Došlo k upřesnění názvů v Adresáři odběratelů a Odběrných míst. Opravuje drobné chyby.

  Nový modul Půjčovna

  Datainfo ERP 03/2021 přidává modul Půjčovna a aktualizuje mzdy podle nových nařízení vlády.

  MZDY: Aktualizace a novinky

  Datainfo ERP 01/2021 přidává změnu výpočtu ze superhrubémzdy na hrubou mzdu, změnu výpočtu a odečítání dovolené ze dnů na hodiny a úpravu výpočtu průměrů na dovolenou a nemoc a ostatní věci dle legislativy. Dále přidává funkcionality do CRM, kde je možné zobrazit si kontakty či i celý seznam přehledně na mapě.

  Datainfo ERP 02/2021 přidává změnu ročního zúčtování daně ve mzdách dle legislativy. Dále opravuje drobné chyby.

  Automatické zasílání upomínek

  Do systému byla zavedena možnost automatického zasílání upomínek. Nejprve je potřeba provést nastavení. Pohledávky/závazky -> Ostatní -> Nastavení -> Nastavení automatického odesílání upomínek. Na obrázku máte příklad nastavení. V hranatých závorkách jsou názvy proměnných, které se budou automaticky doplňovat.

   

  Pokud toto budete mít správně nastavené, tak již můžete použít Pohledávky/závazky -> Pohledávky -> Ostatní -> Automatické odesílání upomínek.

  Zde dostanete na výběr neuhrazené pohledávky po splatnosti a můžete hromadně odeslat upomínky.

  Zaveden formát ISDOC pro export a import faktur mezi firmami – šetří Váš čas!

  Do systému byla implementována funkcionalita umožňující posílat faktury kromě formátu PDF též ve formátu ISDOC. Zároveň pokud Vaši dodavatelé (poproste je o to) Vám budou posílat  faktury i v tomto formátu, nebudete muset ručně nahrávat faktury a následně třeba ani příjemky na sklad. VĚŘTE, ŽE VÁM I VAŠIM ODBĚRATELŮM TO MŮŽE UŠETŘIT ČAS A VYVARUJETE SE CHYB.

  Podrobnější informace naleznete v našich  videonávodech. Případně nám zavolejte a provedeme Vás nastavením.

  MZDY: nový formulář a výpočet pro odvody OSSZ za 6-8/2020 pro organizace do 50 zaměstnanců

  Firmy do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ, přehledy o výši pojistného se podávají výhradně elektronicky

  Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. Antivirus C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

  Nárok na prominutí pojistného  zaměstnavatel, který kumulativně splní následující podmínky:

  • zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, tzv. neplacené dovolené apod., přičemž není rozhodná ani výše úvazku – do tohoto počtu se zahrnuje každý zaměstnanec v pracovním poměru bez ohledu na úvazek, úvazky se nijak nesčítají; naopak se v počtu nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – o pracovní činnosti a o provedení práce),
  • počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020,
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
  • odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného,
  • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytované zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. program Antivirus A a B).

  Podmínky snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele se posuzují samostatně za každý kalendářní měsíc (červen, červenec, srpen 2020), přičemž je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínky nesplní a prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele, nebude moci uplatnit a v jiném měsíci naopak podmínky splní, a prominutí tedy bude moci uplatnit.

  Nárok na podporu nemají zaměstnavatelé uvedení v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce nebo někteří poskytovatelé zdravotních služeb a také zaměstnavatelé, kteří nebyli k 1. červnu 2020 daňovými rezidenty České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhli většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

  Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Při snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele postupuje zaměstnavatel tak, že do vyměřovacího základu zaměstnavatele za kalendářní měsíce nezahrnuje vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni příslušného kalendářního měsíce, u každého zaměstnance však nejvýše 1,5násobek průměrné mzdy, tj. v roce 2020 nejvýše 52 253 Kč (zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru); jinými slovy část vyměřovacího základu zaměstnance převyšující částku 52 253 Kč se do sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele zahrne vždy.

  Pokud zaměstnavatel splní všechny podmínky a bude zaměstnávat pouze zaměstnance v pracovním poměru, kteří nebudou mít příjmy vyšší než 52 253 Kč, může být vyměřovací základ zaměstnavatele snížen až na nulu, a v důsledku toho nebude mít zaměstnavatel povinnost platit pojistné za zaměstnavatele (v přehledu vykáže nulový snížený vyměřovací základ zaměstnavatele a nulové pojistné za zaměstnavatele), odvádět v tomto případě bude pouze pojistné za zaměstnance.

  Vyměřovací základ zaměstnavatele však nelze snížit o vyměřovací základ zaměstnance, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tj. z následujících důvodů:

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • zaměstnanec se stal nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

  Naopak uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem ze stejných důvodů není důvodem pro nesnížení vyměřovacího základu zaměstnavatele o vyměřovací základ (či jeho část) tohoto zaměstnance.

  Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 (tj. poprvé za měsíce červen 2020) zaměstnavatel odevzdává v řádném termínu (do 20. dne v měsíci následujícím po vykazovaném období) výhradně v elektronické podobě. Pro kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 bude přehled upraven tak, aby v něm zaměstnavatel mohl toto snížení uplatnit a vedle standardních údajů
  v něm vykázat i snížený vyměřovací základ zaměstnavatele, z něhož se pojistné za zaměstnavatele bude vypočítávat.

  Splnění podmínek pro uplatnění posuzuje zaměstnavatel sám. To, zda postupoval při snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele správně, bude mj. předmětem kontrol plnění povinností zaměstnavatele ze strany OSSZ.

  Snížení vyměřovacího základu za pojistné nelze uplatnit zpětně.

  GFŘ upozorňuje plátce daně, že uvedený návrh zákona nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %.

  Mzdy ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ

  Do modulu mezd (Mzdy -> Mzdy -> Ostatní -> Roční zúčtování daně) byl zaveden výpočet a formulář ročního zúčtování daně.

  Při použití tohoto nástroje postupujte následujícím způsobem:
  Spusťte Roční zúčtování daně
  Nahoře stiskněte tlačítko Spočítat roční zúčtování – vše – objeví se seznam zaměstnanců, kterým je možné udělat roční zúčtování.
  Program předvyplní a spočítá pro všechny zaměstnance roční zúčtování.
  Pokud zaměstnanec nepožaduje zpracovat roční zúčtování odškrtněte pro něho Počítat/Zahrnout
  Ve spodní části formuláře jsou 2 záložky: Podrobný rozpis pro jednoho zaměstnance a Ostatní příjmy a položky tohoto zaměstnance. Do záložky Ostatních příjmů se zapisují i veškeré nezdanitelní částky, které se uvádějí na řádcích 4 – 9.
  Pokud má zaměstnanec jakékoli další příjmy, slevy či zvýhodnění tak vše vyplňujte do záložky ostatních příjmů.
  Formulář ročního zúčtování je pak možné vytisknout nahoře tlačítkem Tisk – formulář

   

   

  Podmínky pro provedení ročního zúčtování daně

  Zaměstnanec žádá o roční zúčtování svého zaměstnavatele písemně. Nejčastěji tak, že vyplní a podepíše část III tolik „populárního“ růžového prohlášení, a to nejpozději do 15. února po skončení roku. Do stejného data musí také zaměstnavateli předložit doklady o výši vyplacených příjmů ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň z těchto příjmů od předchozího zaměstnavatele.

  A nyní již přikročme k samotnému výpočtu ročního zúčtování záloh. Budeme potřebovat mzdový list, prohlášení poplatníka (existuje-li) a dále různá potvrzení, která nám zaměstnanec musí dodat. Postup je pak následující:

  K roční hrubé mzdě za příslušný rok připočteme povinné roční pojistné ve výši 34 % hrubé mzdy, a dostaneme tak základ daně. Od něj odečítáme nezdanitelné části základu daně.

  Odpočty nezdanitelných částí základu daně – podmínky pro rok 2019

  • dary – bezúplatná plnění právnickým či fyzickým osobám ve výši nejméně 1 000 Kč nebo > 2 % ze základu daně, nejvýše však 15 % základu daně za zdaňovací období,
  • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření / z hypotečního úvěru v maximální prokázané výši 300 000 Kč,
  • příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem / penzijní pojištění / doplňkové penzijní spoření v maximální prokázané výši 24 000 Kč,
  • pojistné na soukromé životní pojištění v maximální prokázané výši 24 000 Kč,
  • zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace v maximální prokázané výši 3 000 Kč,
  • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v maximální prokázané výši 10 000 Kč na poplatníka (v případě že se jedná o zdravotně postiženého poplatníka se výše odpočtu zvyšuje).

  Nezdanitelné části základu daně jsou takové, které je možné odečíst od daňového základu a již nepodléhají zdanění. Zde je důležité zmínit, že odpočty nezdanitelných částí základu daně neovlivňuje, kolik měsíců v roce u zaměstnavatele poplatník odpracoval.

  Po odečtení nezdanitelné části základu daně dostáváme roční základ daně, který je třeba zaokrouhlit na 100 Kč dolů. Takto upravený základ daně vynásobíme sazbou daně 15 %, a tím získáme samotnou daň. Od té máme opět možnost odečítat některé položky, souhrnně nazývané jako slevy na dani. Jedná se o tyto:

  • roční sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok,
  • roční sleva na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč, pokud ovšem vlastní příjem uplatněné osoby nepřesáhnul částku 68 000 Kč, případně 2 070 Kč za každý měsíc v případě, kdy bylo uzavřeno manželství v daném roce,
  • roční sleva na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč (210 Kč za každý přiznaný měsíc invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně),
  • roční sleva na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč (420 Kč za každý přiznaný měsíc, na jehož počátku byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně),
  • roční sleva pro držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč (1 345 Kč za každý měsíc, kdy byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P nebo bylo rozhodnuto o jeho přiznání).

  Zde je dobré zmínit, co vlastně průkaz ZTP/P je. Zkratka ZTP/P znamená „zvlášť těžké postižení s průvodcem“. Jde tedy o průkaz určený zvlášť těžce postižené osobě, která potřebuje průvodce, tedy osobu, která jí může v mnoha situacích pomoci.

  Příkladem jsou např. těžké poruchy hybnosti, praktická slepota, těžší porucha autistického spektra apod. Jedná se o třetí stupeň výhod pro zdravotně postižené. I když výhoda je v tomto případě relativní pojem, asi nikdo z nás by tyto výhody za takovou cenu nechtěl čerpat. Přiznaný invalidní důchod neznamená automaticky nárok na průkaz ZTP.

  • roční sleva pro studenta soustavně se připravujícího na budoucí povolání ve výši 4 020 Kč (335 Kč za každý měsíc) maximálně do 26 let věku, případně do 28 let věku u denního doktorského studia,
  • roční sleva na dítě ve výši 15 204 Kč, na druhé dítě ve výši 19 404 Kč a na třetí dítě a každé další dítě ve výši 24 204 Kč (1 267 Kč měsíčně na jedno dítě, 1 617 Kč na druhé dítě a 2 017 Kč na třetí a každé další dítě),
  • výdaje za umístění vyživovaného dítěte, tzv. školkovné, maximálně do výše minimální mzdy, která v roce 2019 činí 13 350 Kč.

  Platí, že všechny slevy na dani může zaměstnanec uplatnit již v průběhu roku, a to prostřednictvím prohlášení poplatníka. Neuplatní-li tyto slevy, lze je uplatnit dodatečně právě při ročním zúčtování.

  Zvláštní kapitolou je daňové zvýhodnění na dítě neboli daňový bonus. Přijetím daňových balíčků v roce 2017 se zásadně změnilo daňové zvýhodnění a daňový bonus na děti. Daňový bonus jsou peníze, které rodičům dětí vyplatí stát v případě, že daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmů.

  Je-li zaměstnanec daňovým rezidentem České republiky, má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije ve společné hospodařící domácnosti. Výše daňového bonusu musí být za rok v minimální výši 100 Kč a v maximální výši 60 300 Kč. Měsíčně pak v minimální výši 50 Kč a v maximální výši 5 025 Kč.

  V případě těžce postiženého dítěte se ZTP/P je daňové zvýhodnění ještě dvakrát vyšší. Podmínkou pro přiznání a vyplacení daňového bonusu je, aby poplatníkův roční příjem podle § 6 nebo § 7 příjem dosáhl alespoň šestinásobku platné minimální mzdy.

  V kalendářním měsíci pak jeho příjem musí dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy. Pozor, do výčtu příjmů nepatří příjmy od daně osvobozené a příjmy, u nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Jde tedy např. o příjmy z prodeje objektů (za splnění podmínek v zákoně), prodej jiných nemovitostí, stipendia, podpory či prodej cenných papírů do 100 000 Kč.

  Od daňového bonusu se vraťme zpět k výpočtu. Nyní dostáváme konečnou daňovou povinnost, kterou je třeba porovnat se skutečně zaplacenou daní. Nastávají dvě situace, buď došlo k přeplatku na dani, či naopak nedoplatku.

  Pokud vznikne přeplatek na dani, sníží zaměstnavatel o tento přeplatek poplatníkovi nejbližší odvody záloh správci daně, a to nejpozději do konce zdaňovacího období, v němž bylo roční zúčtování záloh provedeno. Ovšem v případě, že nepožádá správce daně o vrácení přeplatku. Přeplatek se poplatníkovi vrací pouze v případě, kdy je vyšší než 50 Kč.

  Zaměstnavatel tak učiní nejpozději v březnových mzdách. Naopak případný nedoplatek z ročního zúčtování plátce daně zaměstnanci nesráží. Tedy za předpokladu, že byla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období správně odváděna.

  Konec podpory pro Windows XP

  Nová verze programu v3, kterou vydáme během října, již nepůjde spustit v systému Windows XP. Microsoft ukončil podporu WIndows XP v roce 2014, od té doby nejsou pro XP vydávány žádné (ani bezpečnostní) opravy. Po pěti letech jsme i my končíme s podporou tohoto dnes již zastaralého systému. Pokud ve Vaší firmě Windows XP stále používáte, je potřeba si v účetnictví nastavit aktualizační kanál „oldstable“, abyste mohli zůstat u aktuální verze v2. Kontaktujte nás prosím telefonicky (http://www.datainfo.cz/kontakt/).

  Možnost importu nových pohledů z katalogu DATAINFO

  Do našeho katalogu zveřejněného na internetu průběžně doplňujeme nové pohledy (prohlížení dat z různých kritérií) na data. Je určitě prospěšné, abyste si čas od času udělali aktualizaci a doplnění Vašich pohledů z našeho katalogu.

  Postup: Nastavení / Pohledy → Pohledy → Nahrávání a úprava pohledů → Nahoře tlačítko Import / Export → Importovat z katalogu DATAINFO

  Po chvíli se objeví seznam všech našich zveřejněných pohledů z kterých můžete vybírat. Protože jich je opravdu hodně, ale většinu z nich již asi i Váš systém obsahuje, tak doporučujeme použít dole v prostředku zaškrtnout VYBRAT VŠECHNY NOVÉ POHLEDY. Pokud pak vyfiltrujete jen vybrané, tak si jejich seznam můžete prohlédnout a dole tlačítkem Importuj provést jejich načtení do Vašeho systému.

   

  Možnost importu ceníku dodavatelů z formátu XLS (a podobných)

  Pokud provozujete velkoobchod, obchod nebo jen přeprodáváte jakékoli zboží a Vaši dodavatelé Vám čas od času mění nákupní a případně i doporučené prodejní ceny, tak určitě uvítáte tuto novou funkcionalitu.

  V Nastavení → Ostatní → Další → Definice importů ceníků můžete nadefinovat formát importu. Protože to na poprvé nemusí být úplně zřejmé, tak se prosím spojte s tvůrci programu a první import Vám pomůžeme nadefinovat.

  Vlastní import cen se provádí v Sklad → Sklad → Nahrávání cen skladu a nahoře je tlačítko Importovat. Zde se vybere jeden z nadefinovaných importů a program je schopen dle definice zaktualizovat ceny.

  Nové možnosti v modulu DOPRAVA

  Nově je v modulu možné tisknout cestovní příkaz. Dále modul doprava počítá po nastavení příslušných parametrů zahraniční stravné.

  Nová verze programu včetně nové filtrace dat

  Uvolnili jsme verzi (v2) s novým jádrem programu. Program bude stabilnější, výpočet některých tabulek bude rychlejší. Hlavní viditelnou změnou je ale nová filtrace dat v tabulkách.

  Ve filtračním řádku se nově v každém sloupci zobrazuje obrázek s typem filtrace. Kliknutím na obrázek se rozbalí nabídka s možnostmi filtrace:

  Filtrace kliknutím na ikonu filtrování („trychtýř“) v hlavičce sloupce má nový vzhled a nové možnosti funkčně podobné filtraci v tabulkových programech typu Excel:

  Filtraci typu Excel lze snadno přepnout do původního „Klasického“ vzhledu stiskem kláves Ctrl+Shift+F:

  Nový program na MZDY A PERSONALISTIKU

  Připravujeme pro Vás úplně nový mzdový program. Předpokládáme, že bude k otestování již koncem tohoto roku a k ostrému nasazení od roku 2019.

  Možnost použití digitálního podpisu na zasílané dokumenty

  V systému je možné nově zasílat dokumenty do emailu, nebo exportovat  digitálně podepsané. Pokud tedy vlastníte digitální podpis a máte jej v PC nainstalovaný, tak jej můžete použít na podepisování veškerých dokumentů, které exportujete ve formátu PDF.

  Veškerá nastavení se provádějí v NASTAVENÍ ->  UŽIVATELÉ -> NAHRÁVÁNÍ UŽIVATELŮ -> DIGITÁLNÍ PODPIS PDF DOKUMENTŮ

   

   

  Možnost importů tiskových sestav a pohledů z katalogu firmy DATAINFO

  Pokud Vám chybí v pohledech nebo tiskových sestavách nějaká možnost, tak je možné načíst nový pohled či tiskovou sestavu z katalogů, které Vám jsou volně dostupné z našeho webu. Tyto katalogy postupně doplňujeme.

  U pohledu postupujte: Pohledy → Nahrávání úprava → Import / Export

   

  U tiskový sestav postupujte: Nastavení  →  Tiskové sestavy → Seznam tiskových sestav → Import / Export

  Tisk do emailů pomocí emailového klienta

  Jako další možnost poslání dokumentu do emailu přibyla možnost posílání pomocí Vámi používaného emailového klienta.

  Tato možnost má výhodu především v tom, že se email objeví v odeslané poště ve Vašem emailovém klientovi.

  Naopak ale není vidět v odeslaných emailech v našem systému a proto také „nezmodrá“ v horní liště obálka s odeslaným emailem. Někteří uživatelé ale tuto funkčnost požadovali.

   

  Tisk neodepsaných položek

  Do přehledu neodepsaných položek z fakturace a pokladny (prodejny) přibyla možnost tisku sestavy.

  QR kód plateb na vydaných fakturách

  Na vydaných fakturách je možné tisknout QR kódy pro platbu.

  Podmínkou správně uvedeného QR kódu platby je mít v nastavení bankovních účtů vyplněn IBAN vašich bankovních účtu. (Banka -> Bankovní účty – nastavení.)

  Běžný formát IBAN je např: CZ1620100000002600052209 a najdete jej na každém Vašem bankovním výpisu.

   

  Vytvoření hlavičky došlé faktury z příjemky

  Do nahrávání příjemek bylo přidáno tlačítko na vytvoření hlavičky došlé faktury. Pokud tedy nejprve zapisujete příjemku a teprve po té účtujete DF,  doporučujeme použít tuto funkci. Pokud bude použita, vznikne automaticky i mezidokladová vazba mezi příjemkou a DF.

  Vytvoření hlavičky příjemky z došlé faktury

  Do nahrávání došlých faktur bylo přidáno tlačítko na vytvoření hlavičky příjemky z této došlé faktury. Pokud tedy účtujete DF, která má návaznost na sklad a potřebujete udělat i příjemku, kde rozepíšete jednotlivé skladové položky, doporučujeme použít tuto funkci. Pokud bude použita, vznikne automaticky i mezidokladová vazba mezi příjemkou a DF.

  Tisk vnitřních dokladů hromadně

  Do nahrávání vnitřních dokladů je přidáno tlačítko Tisk více dokladů. Zde je možné vytisknout vnitřní doklady od čísla – do čísla.

  Zobrazení více formulářů v panelech

  Do programu jsme přidali novou funkci, která Vám umožní zobrazit si vedle sebe více formulářů najednou a jednoduše se přepínat mezi nimi .

  Můžete si tak vedle sebe zobrazit více nahrávacích formulářů, výstupů nebo tisků, aniž byste museli aplikaci spouštět dvakrát.

  Tuto novou funkci si zapnete v Nastavení → Ostatní → Nastavení výchozího vzhledu tabulek → zaškrtnout Použít rozhraní s více panely.

  Tisk knihy vydaných faktur

  Zařazena tisková sestava tisku knihy vydaných faktur.  Menu Fakturace -> Vydané faktury -> Ostatní -> Tisk knihy VF.

   

  Inventurní soupis skladu (tisk)

  V programu je nově zařazena tisková sestava Inventurní soupis. Menu Sklad -> Sklad -> Ostatní -> Stav skladu prohlížení a tisky. Zde je nové tlačítko Tisk invent. soupisu.

  Tisk skladových karet

  Do programu byl přidán tisk skladových karet. Naleznete jej v menu Sklad -> Příjem a výdej -> Ostatní -> Přehled a tisk pohybů skl. karet. V zadávacím okně zvolte možnost  – Jednotlivé pohyby – sladové karty. Po zobrazení dat se v horní liště objeví tlačítko Isk skladových karet.

  Tisk podrobné hlavní knihy

  Z pohledu Podrobné hlavní knihy je nyní možno vytisknout sestavu se stejným uspořádáním jako je tisk Hlavní knihy. Na liště přibylo tlačítko Tisknout sestavu.

  Kopírování všech vzhledů od uživatele k uživateli

  V nastavení uživatelů přibyla nová funkce na kopírování vzhledů od jednoho uživatele k druhému uživateli. Pokud tedy například zavádíte do systému nového uživatele, (ten vlastně nemá nastavené žádné vzhledy a musel by si je nastavit) tak mu standardně nastavíte přístupová práva a všechny ostatní základní informace o něm. Pak můžete nahoře v liště použít tlačítko kopírovat vzhledy. Vyberete uživatele od kterého chcete vzhledy nakopírovat. Pokud je to opravdu nový uživatel, tak nechte i zaškrtnuto „Přepisovat vzhledy se stejným názvem“. Pro uživatele, který měl již některé vzhledy nastaveny dle svého, tuto volbu nepoužívejte.

  DATAINFO „Word“ a „Excel“ součástí IS

  Do informačního systému byly zařazeny komponenty částečně nahrazující textový editor „Word“ a tabulkový procesor „Excel“. Tyto komponenty sice nemají úplně všechny pokročilé funkce MS OFFICE, ale pro běžnou kancelářskou práci určitě stačí. Dají se spustiti úplně samostatně mimo IS, (můžete si udělat zástupce na ploše – programy se jmenuji DatainfoTabulky.exe a DatainfoTexty.exe ) nebo jsou dostupné z menu Dokumenty –  Kancelářské aplikace. Pracují s běžnými typy souborů XLS, XLSx, DOC, DOCx.

  Přidání sloupce v pohledu

  Do pohledů byla přidána možnost přidání nového sloupce přímo ze zobrazeného pohledu. Pokud zjistíte, že Vám v pohledu chybí nějaký sloupec, nemusíte již tento pohled zavírat a přidávat sloupec přes Nahrávání pohledů, ale můžete ho přidat v pohledu přímo.

  V zobrazeném pohledu klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte možnost „Přidat sloupec do pohledu“. Z nabídky vyberte sloupec a ten se Vám pak do pohledu natrvalo přidá. Podobná funkce „Přidat sloupec“ byla v programu již dříve, ale byla dostupná pouze pro správce. Tato funkce je přístupná pro všechny uživatele, kteří mají právo zápisu do pohledů.

  Ještě rychlejší párování pohledávek z pokladny

  Pokud Vám často platí zákazníci faktury v hotovosti (často používané na vodárnách), tak je možnost ještě rychleji zadat platbu.

  V položce pokladního dokladu vyplňte a potvrďte pouze variabilní symbol. Pak stačí zmáčknout Ctrl+P a program vše ostatní doplní sám. Doplní celou zbývající částku pohledávky. V případě potřeby jen částečné úhrady stačí částku v položce dokladu přepsat.

  Zobrazení odeslaných mailů

  Pokud jste odeslali našim systémem dokument emailem (faktura, dodací list, objednávky …) a potřebovali jste si zkontrolovat, jestli email opravdu odešel, tak jste dříve museli jít zkontrolovat jej do Nastavení -> Odeslaná pošta.

  Nyní se na vrchní liště objeví ikona (poštovní obálka) a pokud na ní kliknete, tak se hned dostanete do seznamu odeslané pošty, kde vidíte všechny odeslané emaily tohoto dokumentu. Pokud email tohoto dokumentu zatím nebyl odeslán, tak ikona není prosvícená. Pokud ikona je prosvícená, ale červeně přeškrtnutá, tak poslední odeslání tohoto dokumentu se nezdařilo. Pro odeslání dokumentu emailem se standardně použije tisk -> odeslat emailem.

  Toto ale začne být funkční až po té, co si stáhnete novou verzi programu starší než 11.10.2017 a teprve po té v nově odesílaných dokumentech. V předchozí verzi programu nevznikala vazba mezi dokladem a odeslaným emailem.

  Kategorie zboží ve skladu

  Do modulu sklad byla zadána nová funkčnost. Je možné zavést stromovou strukturu kategorií (podobně, jako když si v nějakém e-shopu vybíráte zboží) a jednotlivé kmenové karty, nebo celé skupiny karet můžete přiřazovat do vytvořených kategorií. Videonávod, jak se pracuje s kategoriemi naleznete  zde.

  Horní menu

  Do programu byla přidána možnost používat místo menu v levé části obrazovky menu v horní liště. Při prvním spuštění této nové verze se Vás program zeptá, jaký typ menu chcete používat, to se pak dá kdykoliv změnit v Nahrávání uživatelů (Menu → Nastavení → Uživatelé → Nahrávání uživatelů → Zobrazení menu). Menu v horní liště pak vypadá takto:

  Manuál k IS Datainfo

  Na stránkách help.datainfo-sro.cz pro Vás tvoříme manuál pro snadnější používání IS Datainfo. Obsahuje texty, popisy s obrázky a krátké videonávody, které Vám usnadní práci se systémem. Zatím není kompletní, ale na dalších článcích a videonávodech pracujeme.