Aplikace pro odečty měřičů ve světlém vzhledu

Aktualizovali jsme vzhled Android aplikace pro mobilní odečty měřičů do světlého vzhledu pro lepší čitelnost, protože se menu na některých zařízeních nezobrazovalo správně. Doporučujeme aplikace aktualizovat přes Google Play na nejnovější verzi.

Přidali jsme podporu dálkových odečtů pro další typy vodoměrů a konverterů.