Vánoce z pohledu účetního a daňového poradce

Blíží se konec roku a s tím je spojená i doba firemních večírků, vánoční výzdoby a nakupování dárků pro klienty. Které položky lze považovat za daňově uznatelné? A kde jde naopak vždy výhradně o nedaňové náklady?


Dárky pro klienty a zaměstnance

Co se týče dárků pro klienty účetních jednotek, zákon hovoří jasně. Dary a reprezentace nejsou považovány za daňově uznatelné náklady. Až na výjimky. Jde-li o drobný předmět/dárek do 500 Kč bez DPH, je možné jej považovat za daňově uznatelný. Zde je třeba podotknout, že do jednotkové ceny předmětu je nutné započíst také náklady související s jeho pořízením, tedy přepravu či obaly.

U těchto drobných výdajů si nemusíme lámat hlavu s DPH, resp. lze si bez problému uplatnit nárok na odpočet.

Co se týče daňové uznatelnosti, udává zákon o daních z příjmů jasnou podmínku, že musí jít o reklamní či propagační předmět opatřený obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele předmětu (tedy logem) a současně nesmí jít o předmět spotřební daně, s výjimkou tichého vína. Tichá vína jsou veškerá vína s obsahem alkoholu do 15 % vyjma sektů a perlivých vín. Převyšuje-li dárek hodnotu 500 Kč, je vždy daňově neuznatelným nákladem a nelze si u něj uplatnit nárok na odpočet DPH.

Přijde-li návštěva z finančního úřadu, může se stát, že po nás bude chtít prokázat daňovou uznatelnost. Nezbývá než doporučit, aby na příslušném daňovém dokladu bylo uvedeno, že jsou nakupované předměty opatřeny logem firmy. Případně si předměty můžeme vyfotografovat a uložit v elektronické podobě. Pak už máme všechny trumfy v ruce my.

S dárky částečně souvisí také vánoční přání a tzv. novoročenky. Jelikož jde o jakousi obdobu reklamní prezentace společnosti, můžeme je uplatnit coby daňově uznatelný náklad (výdaj) z kategorie „udržení příjmů“. Účtovat je můžeme buď na účtu 501 – Spotřeba materiálu, kde můžeme založit samostatný analytický účet pro lepší přehlednost, nebo na účtu 518 – Ostatní služby.

Leckterá účetní možná namítne, že bychom měli novoročenky v účetnictví časově rozlišit. Není to však pravda, jde sice o přání na příští rok, ale odesíláme je ještě v roce předchozím, tedy ve stejném roce, kdy byla přání vyrobena. Tak či tak, jde o daňový náklad.

A jak je to s dárky pro zaměstnance podniku? Odpoví nám § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů. Na straně zaměstnavatele půjde o nedaňový náklad. A pokud nepřesáhne výše daru částku 2 000 Kč, bude tento příjem osvobozen od daně z příjmů na straně zaměstnance. Nárok na odpočet DPH nelze uplatnit.

Vánoční výzdoba

Některé společnosti kladou velký důraz na honosnou vánoční výzdobu v době adventu. Taková výzdoba něco stojí. Je možné nakoupené dekorace uplatnit coby daňově uznatelné náklady a nárokovat si z nákupu odpočet DPH?

Například takové květiny – jako třeba tolik oblíbená vánoční hvězda, nejsou problém, pokud společnost vlastní kancelář, ve které přijímá klienty, nebo tam pracují její zaměstnanci. Zde je třeba vycházet ze zdravého selského rozumu. Vybavená kancelář, to jistě nejsou jen čtyři holé stěny s kancelářským nábytkem. Příjemné atmosféře napomáhají také decentní dekorace, jako např. obraz na stěně, květiny na recepčním pultu a v době Vánoc třeba právě vánoční stromek s ozdobami.

Podle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů jde o výdaje na reklamu. Slouží k příjemnému pocitu zákazníka, ke zpříjemnění pracovního prostředí, a jsou tedy výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Z těchto daňově uznatelných nákladů si také můžeme uplatnit nárok na odpočet DPH.

Je-li výzdoba přiměřená, neměl by s ní mít finanční úřad problém. Je samozřejmě otázkou, jak by se finanční úřad tvářil například na blikajícího Santa Clause v životní velikosti. Ale to už ponechme na fantazii čtenáře.

V čase předvánočním také mnoho společností vítá ve svých kancelářích klienty, předává jim dárky a při té příležitosti jim může nabídnout drobné pohoštění, jako například nakoupené cukroví. Bohužel, nákup takového občerstvení spadá výhradně do kategorie nedaňových nákladů a účtujeme jej na účtu 513 – Náklady na reprezentaci. Stejně tak nákup alkoholických a nealkoholických nápojů (vyjma vody – pouze čisté, balené nebo minerální) účtujeme na účtu 513.

Vánoční večírky a silvestrovské oslavy

A jak je to v případě vánočních večírků a silvestrovských oslav? Zaměstnavatel může pro své zaměstnance uspořádat vánoční či silvestrovský večírek. Zde jistě nebude chybět dobré jídlo a pití. Ani to však nemůžeme považovat za daňově uznatelný náklad podle definice uvedené v zákoně o daních z příjmů. Pokud by se tedy na večírku nepodávala výhradně čistá voda, pak by šlo samozřejmě o daňově uznatelný náklad a bylo by možné uplatnit nárok na odpočet DPH. Ovšem je otázkou, kolik by na takový večírek dorazilo zaměstnanců.

Stejně tak může společnost uspořádat večírek pro své obchodní partnery. Ani v tomto případě ale nelze náklady spojené s občerstvením považovat za daňově uznatelné. Snad jedině pokud by společnost uspořádala setkání s obchodními partnery při příležitosti prezentace své činnosti za uplynulý rok. Pak by bylo možné za daňově uznatelné náklady považovat např. pronájem konferenčního sálu, pronájem techniky apod.

A ani zábavní pyrotechniku nemůžeme považovat za daňově uznatelný výdaj/náklad.

Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/vanoce-z-pohledu-ucetniho-a-danoveho-poradce/