• Novinky IS

  Možnost importu nových pohledů z katalogu DATAINFO

  Do našeho katalogu zveřejněného na internetu průběžně doplňujeme nové pohledy (prohlížení dat z různých kritérií) na data.

  Je určitě prospěšné, abyste si čas od času udělali aktualizaci a doplnění Vašich pohledů z našeho katalogu.

  Postup: Nastavení / Pohledy – Pohledy – Nahrávání a úprava pohledů

  Nahoře tlačítko   Import / Export

  Importovat z katalogu DATAINFO

  Po chvíli se objeví seznam všech našich zveřejněných pohledů z kterých můžete vybírat. Protože jich je opravdu hodně, ale většinu z nich již asi i Váš systém obsahuje, tak doporučujeme použít dole v prostředku zaškrtnout VYBRAT VŠECHNY NOVÉ POHLEDY. Pokud pak vyfiltrujete jen vybrané, tak si jejich seznam můžete prohlédnout a dole tlačítkem Importuj provést jejich načtení do Vašeho systému.

   

  Možnost importu ceníku od dodavatelů z formátu XLS …

  Pokud provozujete velkoobchod, obchod nebo jen přeprodáváte jakékoli zboží a Vaši dodavatelé Vám čas od času mění nákupní a případně i doporučené prodejní ceny, tak určitě uvítáte tuto novou funkcionalitu.

  V Nastavení – Ostatní – Další – Definice importů ceníků     můžete nadefinovat formát importu. Protože to na poprvé nemusí být úplně zřejmé, tak se prosím spojte s tvůrci programu a první import Vám pomůžeme nadefinovat.

  Vlastní import cen se provádí v Sklad – Sklad – Nahrávání cen skladu a nahoře je tlačítko Importovat. Zde se vybere jeden z nadefinovaných importů a program je schopen dle definice zaktualizovat ceny.

  V modulu DOPRAVA nové možnosti

  Nově je v modulu možné tisknout cestovní příkaz. Dále modul doprava počítá po nastavení příslušných parametrů zahraniční stravné.

  Mzdy od 1.7.2019 zrušení karenční doby a snížení sociálního pojištění

  Zákonem č. 32/2019 Sb. dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy (platu) se bude poskytovat i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby se sníží sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % p.b. Sazby pojistného na sociální zabezpečení s tak účinností od 1. 7. 2019 budou u zaměstnavatele činit 24,8 % (nyní 25 %) z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % (nyní 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

  Mzdy Exekuce od 1.6.2019

  Od 1.6. 2019 došlo k aktualizaci výpočtu exekuce. Maximální nezabavitelná částka se od 1. června zvýšila na dvojnásobek. Došlo k navýšení částky z 9 643 Kč na 19 286 Kč. Je to částka, nad kterou se srazí vše ve prospěch exekuce.

  Pro výpočet exekuce z platu se stanoví nezabavitelná částka pro rok 2019, tedy 6428,67 Kč. K této částce se přičte 1607,17 Kč za každou vyživovanou osobu – nezaopatřené děti a manžel/ka, a to i v případě, kdy má manžel/ka vlastní příjem (když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočítává oběma). Součtem těchto položek získáte nezabavitelnou částku, kterou odečtete od své čisté mzdy. Výsledkem je pak zbytek čisté mzdy.

  1. Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 19 286 Kč, vydělí se třemi. V případě, kdy není vymáhána přednostní pohledávka, exekuční srážka ze mzdy činí 1/3 a 2/3 jsou dlužníkovi ponechány. V tomto případě zůstane dlužníkovi 12 856 Kč.

  Má-li dlužník přednostní pohledávky, zůstává mu jen 1/3 a 2/3 se strhávají – dlužníkovi zůstává tedy 6 428 Kč.

  2. Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 19 286 Kč, je částka nad tuto hranici zabavena celá a třetiny se určí z částky 19 286 Kč. Výpočet třetin je stejný jako u bodu 1.

  Nové výkazy pro podnikající subjekty pro rok 2018

  Výkaz je nejprve potřeba do systému naimportovat. Uděláte to ve třech krocích:

  1. Stáhněte si tento soubor Vykazy_2018_xpo  a uložte si jej na nějaké místo, kde běžně ukládáte účetní výkazy, nebo podobné dokumenty.
  2. V modulu účetnictví jděte:   Výstupy->Účetní výkazy v předepsaných formátech. Nahoře:  Funkce->Import/Export->Importovat z katalogu Datainfo     Zde vyberte Výkaz od roku 2018
  3. Naimportují se definice výkazu a nyní je potřeba výkazu přiřadit soubor, který jste si uložili v prvním kroku tohoto návodu. (Nahoře tlačítkem Přiřadit XLS soubor)

  Nová verze programu včetně nové filtrace dat

  Uvolnili jsme verzi (v2) s novým jádrem programu. Program bude stabilnější, výpočet některých tabulek bude rychlejší. Hlavní viditelnou změnou je ale nová filtrace dat v tabulkách.

  Ve filtračním řádku se nově v každém sloupci zobrazuje obrázek s typem filtrace. Kliknutím na obrázek se rozbalí nabídka s možnostmi filtrace:

  Filtrace kliknutím na ikonu filtrování („trychtýř“) v hlavičce sloupce má nový vzhled a nové možnosti funkčně podobné filtraci v tabulkových programech typu Excel:

  Filtraci typu Excel lze snadno přepnout do původního „Klasického“ vzhledu stiskem kláves Ctrl+Shift+F:

  Nový program na MZDY A PERSONALISTIKU

  Připravujeme pro Vás úplně nový mzdový program. Předpokládáme, že bude k otestování již koncem tohoto roku a k ostrému nasazení od roku 2019.

  Možnost použití digitálního podpisu na zasílané dokumenty

  V systému je možné nově zasílat dokumenty do emailu, nebo exportovat  digitálně podepsané. Pokud tedy vlastníte digitální podpis a máte jej v PC nainstalovaný, tak jej můžete použít na podepisování veškerých dokumentů, které exportujete ve formátu PDF.

  Veškerá nastavení se provádějí v NASTAVENÍ ->  UŽIVATELÉ -> NAHRÁVÁNÍ UŽIVATELŮ -> DIGITÁLNÍ PODPIS PDF DOKUMENTŮ

   

   

  Možnost importů tiskových sestav a pohledů z katalogu firmy DATAINFO

  Pokud Vám chybí v pohledech nebo tiskových sestavách nějaká možnost, tak je možné načíst nový pohled či tiskovou sestavu z katalogů, které Vám jsou volně dostupné z našeho webu. Tyto katalogy postupně doplňujeme.

  U pohledu postupujte: Pohledy → Nahrávání úprava → Import / Export

   

  U tiskový sestav postupujte: Nastavení  →  Tiskové sestavy → Seznam tiskových sestav → Import / Export

  Tisk do emailů pomocí emailového klienta

  Jako další možnost poslání dokumentu do emailu přibyla možnost posílání pomocí Vámi používaného emailového klienta.

  Tato možnost má výhodu především v tom, že se email objeví v odeslané poště ve Vašem emailovém klientovi.

  Naopak ale není vidět v odeslaných emailech v našem systému a proto také „nezmodrá“ v horní liště obálka s odeslaným emailem. Někteří uživatelé ale tuto funkčnost požadovali.

   

  Tisk neodepsaných položek

  Do přehledu neodepsaných položek z fakturace a pokladny (prodejny) přibyla možnost tisku sestavy.

  QR kód plateb na vydaných fakturách

  Na vydaných fakturách je možné tisknout QR kódy pro platbu.

  Podmínkou správně uvedeného QR kódu platby je mít v nastavení bankovních účtů vyplněn IBAN vašich bankovních účtu. (Banka -> Bankovní účty – nastavení.)

  Běžný formát IBAN je např: CZ1620100000002600052209 a najdete jej na každém Vašem bankovním výpisu.

   

  Vytvoření hlavičky došlé faktury z příjemky

  Do nahrávání příjemek bylo přidáno tlačítko na vytvoření hlavičky došlé faktury. Pokud tedy nejprve zapisujete příjemku a teprve po té účtujete DF,  doporučujeme použít tuto funkci. Pokud bude použita, vznikne automaticky i mezidokladová vazba mezi příjemkou a DF.

  Vytvoření hlavičky příjemky z došlé faktury

  Do nahrávání došlých faktur bylo přidáno tlačítko na vytvoření hlavičky příjemky z této došlé faktury. Pokud tedy účtujete DF, která má návaznost na sklad a potřebujete udělat i příjemku, kde rozepíšete jednotlivé skladové položky, doporučujeme použít tuto funkci. Pokud bude použita, vznikne automaticky i mezidokladová vazba mezi příjemkou a DF.

  Tisk vnitřních dokladů hromadně

  Do nahrávání vnitřních dokladů je přidáno tlačítko Tisk více dokladů. Zde je možné vytisknout vnitřní doklady od čísla – do čísla.

  Zobrazení více formulářů v panelech

  Do programu jsme přidali novou funkci, která Vám umožní zobrazit si vedle sebe více formulářů najednou a jednoduše se přepínat mezi nimi .

  Můžete si tak vedle sebe zobrazit více nahrávacích formulářů, výstupů nebo tisků, aniž byste museli aplikaci spouštět dvakrát.

  Tuto novou funkci si zapnete v Nastavení → Ostatní → Nastavení výchozího vzhledu tabulek → zaškrtnout Použít rozhraní s více panely.

  Tisk knihy vydaných faktur

  Zařazena tisková sestava tisku knihy vydaných faktur.  Menu Fakturace -> Vydané faktury -> Ostatní -> Tisk knihy VF.

   

  Inventurní soupis skladu (tisk)

  V programu je nově zařazena tisková sestava Inventurní soupis. Menu Sklad -> Sklad -> Ostatní -> Stav skladu prohlížení a tisky. Zde je nové tlačítko Tisk invent. soupisu.

  Tisk skladových karet

  Do programu byl přidán tisk skladových karet. Naleznete jej v menu Sklad -> Příjem a výdej -> Ostatní -> Přehled a tisk pohybů skl. karet. V zadávacím okně zvolte možnost  – Jednotlivé pohyby – sladové karty. Po zobrazení dat se v horní liště objeví tlačítko Isk skladových karet.

  Tisk podrobné hlavní knihy

  Z pohledu Podrobné hlavní knihy je nyní možno vytisknout sestavu se stejným uspořádáním jako je tisk Hlavní knihy. Na liště přibylo tlačítko Tisknout sestavu.

  Kopírování všech vzhledů od uživatele k uživateli

  V nastavení uživatelů přibyla nová funkce na kopírování vzhledů od jednoho uživatele k druhému uživateli. Pokud tedy například zavádíte do systému nového uživatele, (ten vlastně nemá nastavené žádné vzhledy a musel by si je nastavit) tak mu standardně nastavíte přístupová práva a všechny ostatní základní informace o něm. Pak můžete nahoře v liště použít tlačítko kopírovat vzhledy. Vyberete uživatele od kterého chcete vzhledy nakopírovat. Pokud je to opravdu nový uživatel, tak nechte i zaškrtnuto „Přepisovat vzhledy se stejným názvem“. Pro uživatele, který měl již některé vzhledy nastaveny dle svého, tuto volbu nepoužívejte.

  DATAINFO „Word“ a „Excel“ součástí IS

  Do informačního systému byly zařazeny komponenty částečně nahrazující textový editor „Word“ a tabulkový procesor „Excel“. Tyto komponenty sice nemají úplně všechny pokročilé funkce MS OFFICE, ale pro běžnou kancelářskou práci určitě stačí. Dají se spustiti úplně samostatně mimo IS, (můžete si udělat zástupce na ploše – programy se jmenuji DatainfoTabulky.exe a DatainfoTexty.exe ) nebo jsou dostupné z menu Dokumenty –  Kancelářské aplikace. Pracují s běžnými typy souborů XLS, XLSx, DOC, DOCx.

  Přidání sloupce v pohledu

  Do pohledů byla přidána možnost přidání nového sloupce přímo ze zobrazeného pohledu. Pokud zjistíte, že Vám v pohledu chybí nějaký sloupec, nemusíte již tento pohled zavírat a přidávat sloupec přes Nahrávání pohledů, ale můžete ho přidat v pohledu přímo.

  V zobrazeném pohledu klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte možnost „Přidat sloupec do pohledu“. Z nabídky vyberte sloupec a ten se Vám pak do pohledu natrvalo přidá. Podobná funkce „Přidat sloupec“ byla v programu již dříve, ale byla dostupná pouze pro správce. Tato funkce je přístupná pro všechny uživatele, kteří mají právo zápisu do pohledů.

  Ještě rychlejší párování pohledávek z pokladny

  Pokud Vám často platí zákazníci faktury v hotovosti (často používané na vodárnách), tak je možnost ještě rychleji zadat platbu.

  V položce pokladního dokladu vyplňte a potvrďte pouze variabilní symbol. Pak stačí zmáčknout Ctrl+P a program vše ostatní doplní sám. Doplní celou zbývající částku pohledávky. V případě potřeby jen částečné úhrady stačí částku v položce dokladu přepsat.

  Zobrazení odeslaných mailů

  Pokud jste odeslali našim systémem dokument emailem (faktura, dodací list, objednávky …) a potřebovali jste si zkontrolovat, jestli email opravdu odešel, tak jste dříve museli jít zkontrolovat jej do Nastavení -> Odeslaná pošta.

  Nyní se na vrchní liště objeví ikona (poštovní obálka) a pokud na ní kliknete, tak se hned dostanete do seznamu odeslané pošty, kde vidíte všechny odeslané emaily tohoto dokumentu. Pokud email tohoto dokumentu zatím nebyl odeslán, tak ikona není prosvícená. Pokud ikona je prosvícená, ale červeně přeškrtnutá, tak poslední odeslání tohoto dokumentu se nezdařilo. Pro odeslání dokumentu emailem se standardně použije tisk -> odeslat emailem.

  Toto ale začne být funkční až po té, co si stáhnete novou verzi programu starší než 11.10.2017 a teprve po té v nově odesílaných dokumentech. V předchozí verzi programu nevznikala vazba mezi dokladem a odeslaným emailem.

  Kategorie zboží ve skladu

  Do modulu sklad byla zadána nová funkčnost. Je možné zavést stromovou strukturu kategorií (podobně, jako když si v nějakém e-shopu vybíráte zboží) a jednotlivé kmenové karty, nebo celé skupiny karet můžete přiřazovat do vytvořených kategorií. Videonávod, jak se pracuje s kategoriemi naleznete  zde.

  Horní menu

  Do programu byla přidána možnost používat místo menu v levé části obrazovky menu v horní liště. Při prvním spuštění této nové verze se Vás program zeptá, jaký typ menu chcete používat, to se pak dá kdykoliv změnit v Nahrávání uživatelů (Menu → Nastavení → Uživatelé → Nahrávání uživatelů → Zobrazení menu). Menu v horní liště pak vypadá takto:

  Manuál k IS Datainfo

  Na stránkách help.datainfo-sro.cz pro Vás tvoříme manuál pro snadnější používání IS Datainfo. Obsahuje texty, popisy s obrázky a krátké videonávody, které Vám usnadní práci se systémem. Zatím není kompletní, ale na dalších článcích a videonávodech pracujeme.