V modulu DOPRAVA nové možnosti

Nově je v modulu možné tisknout cestovní příkaz. Dále modul doprava počítá po nastavení příslušných parametrů zahraniční stravné.