Automatické zasílání upomínek

Do systému byla zavedena možnost automatického zasílání upomínek. Nejprve je potřeba provést nastavení. Pohledávky/závazky -> Ostatní -> Nastavení -> Nastavení automatického odesílání upomínek. Na obrázku máte příklad nastavení. V hranatých závorkách jsou názvy proměnných, které se budou automaticky doplňovat.

 

Pokud toto budete mít správně nastavené, tak již můžete použít Pohledávky/závazky -> Pohledávky -> Ostatní -> Automatické odesílání upomínek.

Zde dostanete na výběr neuhrazené pohledávky po splatnosti a můžete hromadně odeslat upomínky.