Nové verze Datainfo: Aktualizace ve mzdách či propojení na iKatastr

Datainfo ERP 01/2021 přidává změnu výpočtu ze superhrubémzdy na hrubou mzdu, změnu výpočtu a odečítání dovolené ze dnů na hodiny a úpravu výpočtu průměrů na dovolenou a nemoc a ostatní věci dle legislativy. Dále přidává funkcionality do CRM, kde je možné zobrazit si kontakty či i celý seznam přehledně na mapě.

Datainfo ERP 02/2021 přidává změnu ročního zúčtování daně ve mzdách dle legislativy. Dále opravuje drobné chyby.

Datainfo ERP 02/2021 rozšiřuje možnosti napojení na dálkově odečitatelné vodoměry. Došlo k upřesnění názvů v Adresáři odběratelů a Odběrných míst. Opravuje drobné chyby.

Datainfo ERP 03/2021 přidává modul Půjčovna a aktualizuje mzdy podle nových nařízení vlády.

Datainfo ERP 04/2021 přidává propojení na Katastr nemovitostí. U odběrného místa tak můžete snadno zkontrolovat vlastníka. Stačí doplnit GPS souřadnice a kliknout na Zobraz na katastru.

Datainfo ERP 04/2021 přidává možnost omezit oblast vyhledávání GPS souřadnic odběrných míst. To se hodí zejména, pokud existuje obec se shodným názvem a mapy nabízí více možností.