• Účetní aktuality

  Výpočet DPH ze zaokrouhlení

  Dle vysvětlení k novele ZDPH platné od 1.4.2019 (s přechodným obdobím do 30.9.2019), které vydala finanční správa na svém webu 14.10.2019, není potřeba, aby se zaokrouhlení při bezhotovostní platbě započítávalo do základů DPH. V novele se explicitně píše, že při hotovostním platebním styku není potřeba zaokrouhlení rozepisovat do základu DPH. Z toho jsme původně pochopili (nejen mi, ale i další), že při bezhotovostních platbách se zaokrouhlení do DPH rozepisovat musí. V odkazovaném výkladu Finanční správy je ale výslovně uvedeno, že „pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.“

  Výpočet DPH ze zaokrouhlení je tedy vlastně stejný jako před 1.4.2019, ve verzi ze 17.10. jsme ho vrátili do původního stavu (ze srpna 2019). Výpočet DPH shora, který novela rovněž upravuje, program Datainfo nepoužívá a  nikdy nepoužíval.

  Mzdy: zrušení karenční doby a snížení sociálního pojištění od 1.7.2019

  Zákonem č. 32/2019 Sb. dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy (platu) se bude poskytovat i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby se sníží sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % p.b. Sazby pojistného na sociální zabezpečení s tak účinností od 1. 7. 2019 budou u zaměstnavatele činit 24,8 % (nyní 25 %) z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % (nyní 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

  Mzdy: exekuce od 1.6.2019

  Od 1.6. 2019 došlo k aktualizaci výpočtu exekuce. Maximální nezabavitelná částka se od 1. června zvýšila na dvojnásobek. Došlo k navýšení částky z 9 643 Kč na 19 286 Kč. Je to částka, nad kterou se srazí vše ve prospěch exekuce.

  Pro výpočet exekuce z platu se stanoví nezabavitelná částka pro rok 2019, tedy 6428,67 Kč. K této částce se přičte 1607,17 Kč za každou vyživovanou osobu – nezaopatřené děti a manžel/ka, a to i v případě, kdy má manžel/ka vlastní příjem (když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočítává oběma). Součtem těchto položek získáte nezabavitelnou částku, kterou odečtete od své čisté mzdy. Výsledkem je pak zbytek čisté mzdy.

  1. Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 19 286 Kč, vydělí se třemi. V případě, kdy není vymáhána přednostní pohledávka, exekuční srážka ze mzdy činí 1/3 a 2/3 jsou dlužníkovi ponechány. V tomto případě zůstane dlužníkovi 12 856 Kč.

  Má-li dlužník přednostní pohledávky, zůstává mu jen 1/3 a 2/3 se strhávají – dlužníkovi zůstává tedy 6 428 Kč.

  2. Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 19 286 Kč, je částka nad tuto hranici zabavena celá a třetiny se určí z částky 19 286 Kč. Výpočet třetin je stejný jako u bodu 1.

  Nové výkazy pro podnikající subjekty platné od roku 2018

  Výkaz je nejprve potřeba do systému naimportovat. Uděláte to ve třech krocích:

  1. Stáhněte si tento soubor Vykazy_od_2018_xpo  a uložte si jej na nějaké místo, kde běžně ukládáte účetní výkazy, nebo podobné dokumenty.
  2. V modulu účetnictví jděte: Výstupy → Účetní výkazy v předepsaných formátech. Nahoře:  Funkce → Import/Export → Importovat z katalogu Datainfo. Zde vyberte Výkaz od roku 2018
  3. Naimportují se definice výkazu a nyní je potřeba výkazu přiřadit soubor, který jste si uložili v prvním kroku tohoto návodu. (Nahoře tlačítkem Přiřadit XLS soubor)