• Účetní aktuality

  Mzdy od 1.7.2019 zrušení karenční doby a snížení sociálního pojištění

  Zákonem č. 32/2019 Sb. dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy (platu) se bude poskytovat i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby se sníží sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % p.b. Sazby pojistného na sociální zabezpečení s tak účinností od 1. 7. 2019 budou u zaměstnavatele činit 24,8 % (nyní 25 %) z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % (nyní 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

  Mzdy Exekuce od 1.6.2019

  Od 1.6. 2019 došlo k aktualizaci výpočtu exekuce. Maximální nezabavitelná částka se od 1. června zvýšila na dvojnásobek. Došlo k navýšení částky z 9 643 Kč na 19 286 Kč. Je to částka, nad kterou se srazí vše ve prospěch exekuce.

  Pro výpočet exekuce z platu se stanoví nezabavitelná částka pro rok 2019, tedy 6428,67 Kč. K této částce se přičte 1607,17 Kč za každou vyživovanou osobu – nezaopatřené děti a manžel/ka, a to i v případě, kdy má manžel/ka vlastní příjem (když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočítává oběma). Součtem těchto položek získáte nezabavitelnou částku, kterou odečtete od své čisté mzdy. Výsledkem je pak zbytek čisté mzdy.

  1. Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 19 286 Kč, vydělí se třemi. V případě, kdy není vymáhána přednostní pohledávka, exekuční srážka ze mzdy činí 1/3 a 2/3 jsou dlužníkovi ponechány. V tomto případě zůstane dlužníkovi 12 856 Kč.

  Má-li dlužník přednostní pohledávky, zůstává mu jen 1/3 a 2/3 se strhávají – dlužníkovi zůstává tedy 6 428 Kč.

  2. Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 19 286 Kč, je částka nad tuto hranici zabavena celá a třetiny se určí z částky 19 286 Kč. Výpočet třetin je stejný jako u bodu 1.

  Nové výkazy pro podnikající subjekty pro rok 2018

  Výkaz je nejprve potřeba do systému naimportovat. Uděláte to ve třech krocích:

  1. Stáhněte si tento soubor Vykazy_2018_xpo  a uložte si jej na nějaké místo, kde běžně ukládáte účetní výkazy, nebo podobné dokumenty.
  2. V modulu účetnictví jděte:   Výstupy->Účetní výkazy v předepsaných formátech. Nahoře:  Funkce->Import/Export->Importovat z katalogu Datainfo     Zde vyberte Výkaz od roku 2018
  3. Naimportují se definice výkazu a nyní je potřeba výkazu přiřadit soubor, který jste si uložili v prvním kroku tohoto návodu. (Nahoře tlačítkem Přiřadit XLS soubor)