1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Videonávody IS Datainfo
  4. Pohledy

Pohledy

Co to je POHLED – Základní informace

Čemu říkáme pohled a jak se používá. Pokud nadefinujeme nový pohled, objeví se k použití v nabídce programu v příslušném modulu. Pohledy slouží pro prohlížení, hodnocení i tisk dat z informačního systému.

Tvorba opravdu jednoduchého pohledu

Pojďme si vytvořit opravdu jednoduchý pohled.

Kontingenční tabulka

Co to je a vytvoření si jednoduché kontingenční tabulky. Pokud z dat v systému potřebujeme dostat nějaké součty, seskupená data dle nějakých svých kritérií, určitě použijte pohledy zobrazené jako kontingenční tabulky.

Tvorba složitějšího pohledu včetně kontingenční tabulky

Pohled 1 – Výběr dat pro pohled

Vytvoření si složitějšího pohledu s vypočítávaným polem, jednoduchým filtrem a seskupením do kontingenční tabulky.

Pohled 2 – Zobrazení procent

Jak v pohledech zobrazit procenta. Pokud vás zajímá např. kolika procenty se podílí na celkovém rabatu nějaký váš produkt (dodavatel v rámci všech dodavatelů, odběratel v rámci všech odběratelů …) podívejte se, jak se používají procenta v pohledech.

Pohled 3 – filtrování dat v pohledu

Použití filtrovacích podmínek A , NEBO. Jak zadat podmínku, pokud chci, aby se mě program na podmínku zeptal, před tím, než pohled zobrazí data.

Pohled 4 – vzhledy u kontingenčních tabulek

Jak si uložit různé vzhledy u kontingenčních tabulek.

PODPOHLED – položky pohledu. Základní informace

Čemu říkáme podpohled. Jak se definuje a jak se používá. V případě, že je použit podpohled, objeví se u hlavního pohledu na začátku řádku znaménko +.  Ve většině se používá jako vztah hlaviček a položek dokladů.