Výpočet DPH ze zaokrouhlení

Dle vysvětlení k novele ZDPH platné od 1.4.2019 (s přechodným obdobím do 30.9.2019), které vydala finanční správa na svém webu 14.10.2019, není potřeba, aby se zaokrouhlení při bezhotovostní platbě započítávalo do základů DPH. V novele se explicitně píše, že při hotovostním platebním styku není potřeba zaokrouhlení rozepisovat do základu DPH. Z toho jsme původně pochopili (nejen mi, ale i další), že při bezhotovostních platbách se zaokrouhlení do DPH rozepisovat musí. V odkazovaném výkladu Finanční správy je ale výslovně uvedeno, že „pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.“

Výpočet DPH ze zaokrouhlení je tedy vlastně stejný jako před 1.4.2019, ve verzi ze 17.10. jsme ho vrátili do původního stavu (ze srpna 2019). Výpočet DPH shora, který novela rovněž upravuje, program Datainfo nepoužívá a  nikdy nepoužíval.