MOJE daně: skutečně MOderní a JEdnoduché?

Patrně v prvních týdnech roku 2021 spustí Generální finanční ředitelství na základě novely daňového řádu projekt MOJE DANĚ, tzv. „online finanční úřad“. Online finanční úřad by měl přinést zjednodušení, zrychlení a vyšší komfort elektronické komunikace s finančními úřady a to bez fyzické přítomnosti poplatníků v objektech správců daně. Přes speciální portál bude možné nejenom podávat přiznání ke všem daním. Poplatník bude moci získat osobní daňový kalendář, sledovat své nadcházející daňové povinnosti a kontrolu plnění dosavadních. Daňové formuláře by se měly nabízet již předvyplněné a s logickou návazností na elektronické odeslání a zaplacení daně, například prostřednictvím QR kódu.

Nové, přehledné a intuitivní rozhraní by mělo nahradit dosavadní daňovou informační schránku, která by měla být v provozu souběžně ještě zhruba rok.

Prostřednictvím tohoto projektu by mělo být umožněno postupně získat informace ze spisu daňového poplatníka. Dále by měla být umožněna jednoduchá neformální komunikace se správcem daně.

Přihlášení do tohoto rozhraní by mělo být snadné a elektronické ověření identity by mělo probíhat prostřednictvím elektronické občanky s čipem, formou MojeID. Přihlášení bude možné též prostřednictvím datové schránky, přes Portál občana, autorizovanými údaji z Czech-POINTu nebo prostřednictvím přihlašovacích údajů vydaných na finančním úřadě. Přihlášení půjde i novým projektem bankovní identity Sonia (tzv. BankID). Bankovní identita má potenciál nabídnout v průběhu roku 2021 snadné elektronické přihlašování milionům klientů internetového bankovnictví.

V rámci online finančního úřadu bude jednoduše elektronicky možné pověřit správou svých daňových povinností např. svého daňového poradce, nebo kohokoliv jiného.

Papírová přiznání rozhodně zcela nezmizí. Občané, kteří nadále budou preferovat podání v papírové podobě, a to buď osobně, nebo poštou, bude tato možnost zachována (pakliže jim ovšem zákon neukládá v případě zákonně zřízené datové schránky podávat přiznání pouze elektronicky).

Jestli tato forma digitalizace správy daní bude úspěšná, ukáže zajisté až čas. Jistě bude nutné, aby funkcionality, které portál bude nabízet, byly pestřejší a dobře zpracovatelné. Doufejme, že to nebude pouze nová forma již dosavadní daňové schránky, která se převlékla do jiného kabátu.

Zdroj: https://www.bdo.cz/cs-cz/blog/danove-a-ucetni-novinky/leden-cs/moje-dane-skutecne-moderni-a-jednoduche-cs