1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Oborové řešení pro vodárny
  4. DPH od 1.5.2020 pro vodárny, které nevybírají zálohy

DPH od 1.5.2020 pro vodárny, které nevybírají zálohy

Pokud tedy nevybíráte zálohy, tak je nutné vyfakturovat do 30.4. jen ta odběrná místa, která běžně k tomuto datu fakturujete. Na všechny tyto faktury se uplatní sazba DPH 15%.

Až budete mít opravdu vyfakturováno vše do 30.4.2020 (nesmíte mezi tím fakturovat s DUZP po 1.5.) tak v VODNÉ A STOČNÉ – ČÍSELNÍKY A NASTAVENÍ – ČÍSELNÍKY – NAHRÁVÁNÍ SAZEB ve sloupci DPH snížená všechny hodnoty pře přepíšete na 10%.

Od té doby (DUZP větší nebo rovno 1.5.2020) budete vše fakturovat s 10%. A to i v případě, že během standardního fakturačního období došlo k výměně vodoměru, změně ceny vody …